به اطلاع میرساند درحال حاضر تمام درگاه های پرداخت مسدود شده اند جهت دریافت شماره کارت و پرداخت با شماره تماس ۲۲۳۲۲۲۳۲-۰۲۱ بگیرید