همراهان گرامی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گلفروشی آنلاین VIP Shop تا ۱۶ فروردین‌ تعطیل میباشد.

سبد خرید شما خالی است.

باکس لاکچری قرمز
۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گرد رز
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
سبد گل بهاری ویژه
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۳۶,۰۰۰ تومان
دسته گل نرگس۰۱۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عشق
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل کنفی قیفی
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان
سبد گل فلزی
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گل رز
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
باکس سوپرایزی
۷۸۰,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۰۰۰ تومان
سبد گل کیفی
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عشق
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان
باکس گل تولد
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
دسته گل کنفی
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان
سبد گل رز۰۰۵
۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان
باکس ولن ۰۵
۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۷۰,۰۰۰ تومان
گلدان سرامیکی رز زرد
۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴۷۶,۰۰۰ تومان
باکس ولن ۰۲
۷۳۰,۰۰۰ تومان ۵۸۴,۰۰۰ تومان
دسته گل رافیا
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
باکس قدم نو رسیده
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان
باکس ولن۰۴
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
باکس ولن ۰۶
۵۸۵,۰۰۰ تومان ۴۶۸,۰۰۰ تومان
مجسمه بهاری سایز بزرگ
۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲۳۹,۰۰۰ تومان
تاج گل یک طبقه ترحیم
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی بهاری
۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مجسمه عشق سایز بزرگ
۴۰۵,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰ تومان