جام پایه دار طلایی رز انتوریوم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عشق
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل انتوریم بنفش
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گل رز
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل لاکچری
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
سبد گل ترحیم
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
تاج گل یک طبقه ترحیم
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
جام گل رز و آنتوریوم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
باکس چوبی مدرن
۶۵,۰۰۰ تومان
سبد سرامیکی ژربرا
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل قیف طلایی
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان
باکس لاکچری قرمز
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
باکس حروف بهاری
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان
باکس طلایی ۱۰ شاخه ای
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز زرد
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان
جام گل رز
۶۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل کیفی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل سرامیکی
۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
سبد گل فلزی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
باکس پلکسی ۵ شاخه ای
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
پایه گل تبریک
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی بهاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس رز
۴۵۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گرد رز
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان