سبد گل بهاری ویژه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
باکس طلایی ۱۰ شاخه ای
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
جام پایه دار طلایی رز انتوریوم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل سرامیکی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عشق
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبد سرامیکی ژربرا
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل پاییزی
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان
جام گل رز
۸۰۰,۰۰۰ تومان
باکس سوپرایز best رز طلایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۷۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل لاکچری
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۹,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل کنفی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گرد رز
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
پایه گل تبریک
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی بهاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
سبد گل بهاری
۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
سبد گل انتوریم بنفش
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
باکس گل تولد
۳۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رافیا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل فانتزی
۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۰,۰۰۰ تومان
سبد گل کیفی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل لاکچری
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل لاکچری
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان