مطالب نگهداری

نگهداری

بعد از خرید گل آپارتمانی همچنان VIP Shop کنار شماست. در مقالات نگهداری گلهای آپارتمانی، ساده ترین روش‌ها و ترفندها برای مراقبت از گیاه برای شما تشریح شده است تا همه بتوانند در خانه و محل کار، گیاه نگهداری کنند. برای همه گیاهان نمی توانیم یک نوع نگهداری را در نظر بگیریم. به همین منظور؛ برای هر کدام از گیاهان آپارتمانی به صورت جداگانه به موضوعات آبیاری، نور و دما مناسب، رطوبت، خاک، تعویض گلدان و … پرداخته ایم.

09034644222