مطالب بیماری ها و مشکلات

بیماری ها و مشکلات

هیچ کابوسی بدتر از دچار شدن گیاهان آپارتمانی به بیماری ها و مشکلات متفاوت نیست! دیدن حشرات مختلف در خاک گلدان، پشه های ریز مشکی در خاک، خوردگی برگ های گیاه، سیاه، زرد و ضعیف شدن آن ها بدون شک ترسی است که گریبان گیر همه است. ما در این مقالات راه نجات گیاهان شما را نشان می‌دهیم تا از آن صحنه هولناک مرگ گلدان های خود رهایی پیدا کنید.

هرچقدر هم که خوب از گیاهتان نگهداری کنید باز احتمال ابتلای آن به بیماری های مختلف وجود دارد. در اثر رفت و آمد ها، تغییر فصل ها، جا به جایی گلدان و دیگر تغییرات عمومی، گیاهان و گل های گلدانی در معرض این مشکلات قرار می‌گیرند. در نتیجه بهتر است این بیماری ها را به طور تخصصی برای تمام گیاهان آپارتمانی بررسی کنیم و راه های درمان تمام آن ها را بیاموزیم.

در مقالات مرتبط با آفات، به طور دقیق به دلایل بیماری ها و مشکلات احتمالی گیاهان آپارتمانی متداول مانند بونسای، سانسوریا، گل رز و.. می‌پردازیم. در انتها نیز روش های درمان این مشکلات را به طور دقیق می‌آموزیم.

09034644222