• این محصول شامل موارد روبروست

    گل رز هلندی ۱۰ شاخه
    رز مینیاتوری ۲۰ شاخه
    داودی ۳ دسته
    الستر ۵ شاخه

    بهمراه برگ آرایی

۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان

سفارش این محصول فقط در شهر
کرج
امکان پذیر است.