• این محصول شامل موارد روبروست

    انتوریوم ۳۰ شاخه
    رز هلندی ۵۰ شاخه
    لیلیوم ۶ شاخه
    ژربرا ۳۰ شاخه

    بهمراه برگ آرایی

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سفارش این محصول فقط در شهر
کرج
امکان پذیر است.