• این محصول شامل موارد روبروست

    گلایل ۶ شاخه
    انتوریوم ۵ شاخه
    رز هلندی ۵ شاخه
    لیلیوم ۱ شاخه

گلایل ۶ شاخه
انتوریوم ۵ شاخه
رز هلندی ۵ شاخه
لیلیوم ۱ شاخه

۵۸۹,۰۰۰ تومان

سفارش این محصول فقط در شهر
کرج
امکان پذیر است.