• این محصول شامل موارد روبروست

    گل آنتوریوم ۱۲ شاخه
    رز هلندی ۱۸ شاخه
    لیلیوم اوریانتال ۴ شاخه
    به همراه تزینات

۱,۱۵۳,۰۰۰ تومان

سفارش این محصول فقط در شهر
کرج
امکان پذیر است.