• این محصول شامل موارد روبروست

    آنتریوم ۲۲ عدد
    لیلیوم ۱۸ عدد
    گلایل ۷۰ عدد
    بهمراه برگ آرایی و تزیینات

۲,۰۴۱,۰۰۰ تومان

سفارش این محصول فقط در شهر
مشهد
امکان پذیر است.

توضیحات

رنگ بندی قابل تغییر