آلسترومریا چه گلی است - گل فروشی آنلاین VIP Shop

آلسترومریا

گل آلسترومریا

گل آلسترومریا آلسترومريا يا ليليوم پروئي گياهي است از خانواده آمارليداسه كه طي ۲۰ سال اخير مطرح شد و به يكي از گياهان مهم و جزء ده گياه زينتي اول جهان قرار گرفته است. درحال حاضر سطح زيركشت جهاني آن حدود ۴۳۰ هكتار بوده كه ۱۱۰ هكتار آن مربوط به هلند است. منشا گل آلسترومریا آمریکای جنوبی (شیلی-برزیل-پرو-اکوادورو...) است. کشور شیلی مرکز پراکندگی این گل محسوب میشود. گونه های این ...