سبد خرید شما خالی است.

برچسب: گل زنبق وحشی

گل زنبق

گل زنبق و نحوه نگهداری آن

تاریخچه و مشخصات گل زنبق: زنبقها علفی، ریزوم دار و یا دارای کورم یا پیاز هستند. برگها غالبا شمشیری، درون یکدیگر و تا حدی از اواسط تا شده است. گل آذین خوشه یا منفرد، گلها دوجنسی، معطر، منظم، گاهی نامنظم، گلپوش ۶ عدد و به صورت آزاد یا پیوسته و گلبرگ مانند است هر گل شامل … خواندن بیشتر