هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی 140 کاکتوس با عکس، مشخصات و نحوه آبیاری 🌵

Type of cactus banner Type of cactus mobile banner

عکس انواع کاکتوس با اسم بر اساس حروف الفبا

حرف الف

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_200 سانتی‌متر
مشخصات: مقاوم دربرابر گوزن‌ها، سمی، خوراکیو دارای گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10روز یکبار و در زمستان 20روز یکبار
رنگ گل: زرد، قرمز، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 40_75 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_180 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، مقاوم در برابر گوزن‌ها
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2.5_3 متر
مشخصات: پرنده‌ها و پروانه‌ها را جذب می‌کند، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 5 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_120 سانتی‌متر
مشخصات: گل‌های شاخه بریده، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_240 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید، صورتی، زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_180 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، نارنجی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_30 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌ها و پروانه‌ها را به خود جذب می‌کند، گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، ،با گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_180 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، سفید، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 10_25 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_120 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، پرنده‌ها و پروانه‌ها را به خود جذب کرده و کم‌آبی را تحمل می‌کند. دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_100 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، صورتی، زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_300 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15-60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید / نور جزئی خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_300 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90 – 120 سانتی‌متر
مشخصات: گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60-120 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30-120 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌ها را جذب می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گلهای زیبا.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2 _ 4.5 متر
مشخصات: گلدانی، پرنده‌ها و پروانه‌ها به خود جذب می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2 _ 4.5 متر
مشخصات: گلدانی، پرنده‌ها و پروانه‌ها به خود جذب می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15-30 سانتی‌متر
مشخصات: گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: دارای گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 8_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد، سفید، صورتی، نارنجی و قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گلهای زیبا.
مناسب برای: نور کامل یا جزئی خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: بنفش، صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، نارنجی، طلایی

03 2 min
phone banner 03 2 min

خرید آنلاین گل و گیاه آپارتمانی با ارسال رایگان

با سفارش گل از VIP Shop، ما تازه‌ترین گل و گیاهان آپارتمانی را همراه با متن کارت دلخواه شما، در روز، ساعت و آدرس مورد نظر شما با ارسال رایگان تحویل می دهیم


حرف ب

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرف پ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی کدر تا قرمز تیره، یا بنفش قرمز تا تقریبا مشکی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_45 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد، سفید


حرف ت

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_6 متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل:

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی


حرف ج

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_60 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌ها و پروانه‌ها را به خود جذب می‌کند، گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، مقاوم در برابر گوزن‌ها ،با گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

03 2 min
phone banner 03 2 min

خرید آنلاین گل و گیاه آپارتمانی با ارسال رایگان

با سفارش گل از VIP Shop، ما تازه‌ترین گل و گیاهان آپارتمانی را همراه با متن کارت دلخواه شما، در روز، ساعت و آدرس مورد نظر شما با ارسال رایگان تحویل می دهیم


حرف چ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_180 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل:

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_120 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 180_300 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرف ح


حرف خ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، بنفش


حرف د

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_120 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، پرنده‌های آواز خوان را جذب می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل یا جزئی خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: نارنجی، مرجانی، گلبهی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی


حرف ذ

 


حرفر

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3-15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، دارای گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید ، سایه جزئی
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: سایه جزئی
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: نارنجی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_3.5 متر
مشخصات: گلدانی، با رشد آسان
مناسب برای: سایه جزئی
آبیاری: در تابستان 5 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با رشد آسان
مناسب برای: سایه جزئی تا کامل
آبیاری: در تابستان 5 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: سایه جزئی تا کامل
آبیاری: در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید


حرف ز


حرف ژ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_23 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید، صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: کرم


حرفس

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2 سانتی‌متر تا 100 متر!
مشخصات: میوه آن خوراکی است.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید کرمی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید، سایه جزئی
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: نارنجی، سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_45 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید ، سایه جزئی
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_120 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 120_180 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، مقاوم در برابر گوزن‌ها
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_120 سانتی‌متر
مشخصات: دارای گل‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید


حرفع

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_6 متر
مشخصات: کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 1_2.5 متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند، خوراکی است.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 07 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل:


حرف ف

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 240_300 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_120 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 90_240 سانتی‌متر
مشخصات: کم آبی را تحمل می‌کند، مقاوم در برابر گوزن‌ها
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_90 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند، رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_60 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری: در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرف ق

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 07 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_58 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری: در تابستان 07 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید


حرف ک

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 120_350 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی
مناسب برای: نور کامل خورشید ، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 180_240 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_60 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، دارای گل‌هایی زیبا
مناسب برای: سایه جزئی
آبیاری در تابستان 05 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 20_50 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_45 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 45_120 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌های آواز خوان را به خود جذب می‌کند، گلدانی، دارای گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید ، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، سبز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_ 25 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سبز کمرنگ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرف گ

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد، سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 30_90 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: زرد


حرف ل

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 180_365 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل:


حرف م

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، رشد آسان و با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، رشد آسان و با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز، نارنجی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید، زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_38 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید، صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: کم‌آبی را تحمل می‌کند، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 3_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_90 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌ها و پروانه‌ها را به خود جذب کرده و کم‌آبی را تحمل می‌کند. دارای گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_180 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌های آوازخوان را به خود جذب می‌کند، گلدانی، با گلدان‌های زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 60_180 سانتی‌متر
مشخصات: پرنده‌های آواز خوان را به خود جذب می‌کند، گلدانی، دارای گلهایی زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید ، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: قرمز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_45 سانتی‌متر
مشخصات: کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان”
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_20 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند، با رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_45 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم آبی را تحمل می‌کند، یا رشد آسان
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 1_4.5 متر
مشخصات: معطر، کم‌آبی را تحمل کرده و پرنده‌ها و پروانه‌ها را جذب می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سبز

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 12_60 سانتی‌متر
مشخصات: خوراکی، پرنده‌ها و پروانه‌ها را جذب می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_23 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: بنفش

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_ 4.5 متر
مشخصات: گلدانی، معطر، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 5 روز یکبار و در زمستان 10 روز یکبار
رنگ گل: سفید، زرد

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 15_30 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 7_22 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 7 روز یکبار و در زمستان 14 روز یکبار
رنگ گل: زرد

03 2 min
phone banner 03 2 min

خرید آنلاین گل و گیاه آپارتمانی با ارسال رایگان

با سفارش گل از VIP Shop، ما تازه‌ترین گل و گیاهان آپارتمانی را همراه با متن کارت دلخواه شما، در روز، ساعت و آدرس مورد نظر شما با ارسال رایگان تحویل می دهیم


حرفن


حرفو


نام انواع کاکتوسه

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، کم‌آبی را تحمل می‌کند.
مناسب برای: نور کامل خورشید تا کمی سایه
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: سفید

توضیحات بیشتر

ارتفاع بعد از رشد کامل: 2_15 سانتی‌متر
مشخصات: گلدانی، با گلهای زیبا
مناسب برای: نور کامل خورشید، سایه جزئی
آبیاری در تابستان 10 روز یکبار و در زمستان 20 روز یکبار
رنگ گل: صورتی، زرد


حرف ی


کاکتوس؛ تلألو شکفتن و نماد امیدواری در میان سختی ها

انواع کاکتوس

برای هزاران سال، مردم از انواع کاکتوس ها، گیاهان گوشتی دیگر “آبدار” و گل کاکتوس به عنوان منابع ارزشمند غذا و دارو، و همچنین برای مراسم مذهبی و محوطه سازی استفاده می کردند. این گیاهان از نظر تحمل، ساختار و عادت در دنیا منحصر به فرد هستند، از پاتاگونیا، آرژانتین، تا آکروپولیس در آتن و حتی در ایران به صورت وحشی رشد می کنند.

گونه های بومی، عجیب و غریب و کشت شده گیاهان آبدار هنوز توسط شرکت های بزرگ، کشاورزان، مصرف کنندگان و اقوام در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این گیاهان کاکتوس واقعی هستند، در حالی که بعضی دیگر از آنها اغلب به اشتباه به عنوان کاکتوس شناخته می شوند.

خانواده Cactaceae (کاکتوس ها) را می توان با خصوصیات مورفولوژیکی، طبقه بندی، بیولوژیکی و فیتوشیمیایی متمایز از سایر گیاهان آبدار تشخیص داد.

کاکتوس

تنوع گونه های کاکتوس در دنیا بسیار زیاد است، به عنوان مثال تاکنون حدود حدود ۳۰۰ گونه در منطقه کویر سونوران و ۱۸۰۰ گونه به طور طبیعی در آفریقا، سریلانکا و ماداگاسکار دیده شده است.

اکثر این گیاهان توسط گونه های زیادی از زنبورهای عسل گرده افشانی می شوند. به همین دلیل در برخی مناطق شاهد افزایش گونه های خاص هستیم. معمولا دسته بندی گونه های مختلف کاکتوس بر اساس تفاوت ژنتیکی  صورت می گیرد، ما در این مقاله به سه دسته کلی و اصلی از کاکتوس ها اشاره می کنیم:

Pereskia (پرسکیه)

Opuntia (اوپنسیه)

Cactaceae (cactaceae)

تفاوت های موجود در بین خانواده کاکتوس ها مربوط به ریشه، ساقه و برگ آنها است. البته میزان رشد و حجم این نوع گیاهان نیز متفاوت است.

کاکتوس هلای انگشتی

انواع کاکتوس خانگی

گیاهان خانگی عالی هستند و مزایای سلامتی زیادی برای ما دارند اما بسیاری از ما حوصله نگهداری از آنها را نداریم و مراقبت های بدون دردسر را ترجیح می دهیم.

اگرچه به نظر می رسد پرورش گیاهان در محیط داخلی چالش برانگیز باشد، اما گزینه های زیادی برای بهره مندی از داشتن گیاهان داخلی در خانه وجود دارد.

اگر به دنبال گیاهی هستید که به نگهداری و آبیاری کم  نیاز داشته باشد، کاکتوس ها را در نظر بگیرید. بیشتر آنها از مناطق گرم و خشک می آیند و عادت دارند که هفته ها بدون بارندگی زنده بمانند. گیاهان آپارتمانی کاکتوس نیز همین ویژگی را دارند.  فقط به این گونه گیاهان یک مکان آفتابی و روشن بدهید بعد می توانید از گیاهان آپارتمانی خود با مراقبت و نگهداری کم لذت ببرید.

کاکتوس خانگی

از مزیت های مهم کاکتوس خانگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. آنها به ما کمک می کنند تا بهتر نفس بکشیم
 2. آنها بهره وری ما را افزایش می دهند
 3. آنها دارای قدرت درمانی هستند
 4. زیبا و جذاب هستند

کاکتوس های خانگی، می توانند آرامش را به شما هدیه دهند، آنها خواص درمانی را نیز می توانند به همراه داشته باشند و در بهبود سیستم ایمنی بدن نیز به شما کمک کنند. برای مثال آلوئه ورا، تمامی این ویژگی ها را به همراه دارد و شما می توانید از این گل برای ضد عفونی کردن و یا برای بهبود بریدگی و سوختگی استفاده کنید. البته به غیر از آلوئه ورا گیاهان بسیاری نیز وجود دارد که مزیت های خوبی به همراه دارند.

خواه بخواهید یک رنگ سبز به قفسه کتاب، میز کار یا به گوشه ای از فضای خالی اتاق اضافه کنید، گیاهان خانگی می توانند  ایده آل ترین گزینه برای شما باشند، آنها جذابیت فضا را بیشتر می کنند و در روحیه افراد نیز تاثیر می گذارند.

خوشبختانه اکنون خرید آنلاین کاکتوس های خانگی بسیار راحت است و نیازی به بازدید حضوری از گل فروشی های محلی  با گل های محدود نیست. اگر در امر سفارش آنلاین گل و گیاه وارد هستید، بدانید که فروشندگان آنلاین گیاهان خانگی از روش های نوین بسته بندی و حمل و نقل استفاده می کنند تا اطمینان حاصل کنند که سفارشات سالم به دست شما می رسند. برخی از خرده فروشان تضمین هایی را ارائه می دهند و اکثر آنها روش های نگهداری از گیاه خود را پس از خرید ارائه می دهند.

رنگی

از انواع کاکتوس خانگی می توان موارد زیر را نام برد:

 1. اپونتیا میکروداسیس
 2. شلامبرگرا
 3. بشکه ای یا بارل
 4. ژیمنوکالیسیوم
 5. مامیلاریا هانیانا
 6. ساگوارو
 7. ارکیده

نگهداری از کاکتوس

اکثر مردم عاشق کاکتوس ها هستند، زیرا مدیریت آنها آسان است. آنها هم اتاقی ایده آل برای ما انسان ها می توانند باشند، زیرا با نگهداری کمتر می توانند به راحتی رشد کنند. هیجان انگیزترین قسمت زمانی است که آنها شکوفا می شوند. بسته به نوع گیاهی که دارید، ممکن است گل های آنها به رنگ قرمز، صورتی، آبی، زرد یا سفید باشد.

به عنوان یک مبتدی، توجه به این نکته مهم است که شما باید بدانید که چگونه از کاکتوس های خود مراقبت کنید. اگر آنها را بیش از حد آبیاری کنید، ممکن است در نهایت پوسیده شوند. نگهداری در شرایط مناسب می تواند رشد و و طول عمر آنها را افزایش دهد.

کاکتوس

ما در اینجا به چند نکته مهم برای نگهداری صحیح از این گونه گیاهان اشاره می کنیم:

1)    شرایط آب و هوایی

حقیقت این است که هر کدام از گونه های مختلف کاکتوس در شرایط آب و هوایی مخصوص به خود زندگی می کند. گونه هایی هستند که در خاک های شنی خشک رشد می کنند، در حالی که برخی دیگر از گونه های این گیاه در جنگل های بارانی گرمسیری به خوبی رشد می کنند. هنگامی که تصمیم به خرید گیاهان کاکتوس دارید، اطمینان حاصل کنید گونه مورد نظر متناسب با شرایط آب و هوایی شما است.

بعد از خرید یک گونه خاص از این گیاه، باید مخلوط گلدان مناسب آن را تهیه کنید. مخلوط مناسب خاک برای رشد مناسب گیاه لازم و ضروری است.

2)    خاک ایده آل کاکتوس استوایی

اپیفیلیوم نوعی کاکتوس است که در جنگل های بارانی گرمسیری یافت می شود که با نام کاکتوس ارکیده نیز شناخته می شود. اگر تصمیم دارید چنین گونه هایی را برای خود خریداری کنید، اطمینان حاصل کنید که ترکیب گلدان برای آن ایده آل است.

برای رونق چنین گیاهانی به خاکی نیاز دارد که به خوبی آب آن تخلیه شود. برای گیاهان گرمسیری، به مقداری ماده آلی در مخلوط گلدان نیز نیاز دارید تا گیاه رشد مناسب داشته باشد.

3)    خاک کاکتوس خشک

بیشتر گیاهانی که در مناطق خشک رشد می کنند، اگر در خاک هایی با زهکشی ضعیف کاشته شوند، در نهایت رشد نخواهند کرد. مخلوط خاک گلدان در بازار وجود دارد که آماده استفاده است. می توانید چنین مواردی را خریداری کرده و استفاده کنید.

برای کاکتوس های گرمسیری، سعی کنید از مخلوط شن و ماسه سازنده استفاده کنید زیرا به رطوبت بیشتری احتیاج دارند. برای کاکتوس های صحرایی می توانید به جای ماسه از ورمیکولیت یا پوکه نیز استفاده کنید.

کاکتوس و ساکولنت

4)    آبیاری کاکتوس ها

این گونه از گیاهان به طور طبیعی آبدار هستند، به این معنی که رطوبت را در خود ذخیره می کنند. یکی از سازگاری های آنها این است که آنها آب را ذخیره می کنند تا بتوانند از آن در فصول خشک استفاده کنند. آنها می توانند برای مدتی بدون آب زنده بمانند.

آبیاری این گونه از گیاهان بستگی به محل قرارگیری آنها دارد. اگر در معرض تابش مستقیم آفتاب باشد قطعا باید به طور آبیاری شوند.

به طور متوسط، در طول بهار، تابستان، می توانید یک بار در هفته یا حتی بیشتر آنها را آبیاری کنید، این امر به خشک شدن یا خشک نشدن خاک بستگی دارد.

آب سنج می تواند در تعیین رطوبت خاک به شما کمک کند، فقط در هنگام خشک شدن سطح خاک آب. آبیاری زیاد این نوع از گیاهان باعث پوسیدگی ریشه های آن می شود و گیاه رنگ پریده می شود.

توجه داشته باشید هر کدام از کاکتوس ها نیاز مراقبتی مخصوص به خود را دارند و باید هنگام خرید از فروشنده نحوه نگهداری را بپرسید.

کاکتوس های مختلف

مرجع کاکتوس ایران

در حال حاضر بهترین مرجع کاکتوس ایران، فروشگاه های اینترنتی و خرده فروشان آنلاین هستند که گیاهان آپارتمانی با کیفیت بالا را با قیمت های کم به فروش می رسانند و شما مجبور نیستید حتی برای خرید آنها از خانه خارج شوید. شما می توانید به جای مراجعه حضوری و خرید گران قیمت، با خرید آنلاین گیاه آپارتمانی و انواع گل از خانه تخفیفات خوبی دریافت کنید.

با خرید آنلاین به مجموعه بزرگی از این گیاهان دسترسی دارید و می توانید به راحتی گل مورد نظر را سفارش دهید. تقریباً هر گیاهی را که فکر کنید مناسب محل سکونت شماست، می توانید به صورت آنلاین پیدا کنید.  اکنون فروشگاه های اینترنتی زیادی در کشور خدمات خوب و ارزان قیمتی در زمینه گل به مشتریان ارائه می دهند.

اگر به دنبال یک گونه خاص کاکتوس هستید، فقط کافیست نام آن را در اینترنت جستجو کنید ت به مجموعه بزرگی از فروشندگان دسترسی داشته باشید. شما با هر بودجه ای که دارید می توانید خرید خود را از این مراکز انجام دهید. برای مشاهده خرید کاکتوس و مشاهده قیمت این گیاهان زیبا پیشنهاد می کنیم به صفحه فروشگاه گلفروشی آنلاین VIP Shop مراجعه کنید.

توجه به معتبر بودن فروشگاه اینترنتی گل و گیاه بسیار مهم است و شما برای خرید امن باید به مراکز با تجربه و نیز معتبر مراجعه کنید.

اسم انواع کاکتوس

اپونتیا میکروداسیس

گل کاکتوس کریسمس

اچینو گروزونی

ارکید

ویکتوریا

مامیلاریا هانیانا

آستروفیتوم آستریاس

سدوم

سمپریووم آراکنویدیوم

(سیلیندروپونتیا فولگیدا) تیغ سگی

هاورتیا گورخری

آلوئه جوونا

خلال دندان

مونستروسوس

هاورتیا کوپری

ژیمنوکالیسیوم

بشکه‌ ای یا خمره‌ ای

و ….

09034644222

دلیل بازگشت وجه

We would love to hear from you!

Please record your message.

Record, Listen, Send

Speak now

00:00

Canvas not available.
آیا از پاک کردن صدای ضبط شده اطمینان دارید؟

Oops, something went wrong

Error occurred during uploading your audio. Please click the Retry button to try again.

Thank you

Send your recording