همراهان گرامی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گلفروشی آنلاین VIP Shop تا ۱۶ فروردین‌ تعطیل میباشد.

سبد خرید شما خالی است.

سبدگل تبریک
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۲۵۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۷۰۰,۰۰۰ تومان
تاج گل
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل خواستگاری
۲۶۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل بله برون
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل خواستگاری
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۳۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل چوبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سبدگل خواستگاری
۲۷۰,۰۰۰ تومان
دسته گل نامزدی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تاج تسلیت سه طبقه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل نامزدی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سبدگل نامزدی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس رز و اورینتال
۴۲۰,۰۰۰ تومان
جعبه گل هدیه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل خواستگاری
۲۴۰,۰۰۰ تومان
سبد رز هلندی
۴۵۰,۰۰۰ تومان