فیلتر

ارتفاع

نور

آب

نمایش گیاه های موجود

فیلتر

جستجو محصولات

icon
نمایش:
مرتب سازی:
جدید
گلدان آپارتمانی زاموفیلیا
985,000 تومان1,500,000 تومان
جدید
کاکتوس افوربیا اینگنس
3,500,000 تومان4,500,000 تومان
جدید
جدید
گلدان آپارتمانی اسپاتی فیلوم
645,000 تومان1,250,000 تومان
جدید
جدید
کاکتوس لاکتی پیوندی
1,350,000 تومان1,850,000 تومان
جدید
جدید
گلدان آپارتمانی بونسای شفلرا
745,000 تومان895,000 تومان
گلدان آپارتمانی فیکوس شرابی
645,000 تومان1,250,000 تومان
گلدان آپارتمانی آگلونما بلک
695,000 تومان1,450,000 تومان
گلدان آپارتمانی فیکوس ابلق
895,000 تومان1,290,000 تومان
گلدان آپارتمانی زاموفیلیا بلک
1,190,000 تومان1,600,000 تومان
گلدان آپارتمانی دراسنا پرچمی
925,000 تومان2,850,000 تومان
گلدان آپارتمانی یوکا
985,000 تومان1,350,000 تومان
پک کاکتوس شماره 1
1,950,000 تومان
جدید
گلدان آپارتمانی ورزیا زبرا
1,850,000 تومان2,000,000 تومان
جدید
گلدان آپارتمانی بامبو
1,290,000 تومان1,990,000 تومان