• طولعرضارتفاع
 • 49 سانتی متر24 سانتی متر37 سانتی متر
 • سایز به همراه پایه محصول است
 • توضیحات تکمیلی
 • حمل این محصول به سراسر تهران رایگان میباشد.

  رنگ گل ها به درخواست مشتری میتواند تغییر پیدا کند.

 • این محصول شامل موارد زیر است
 • 15 شاخه رز مینیاتوری

  1 شاخه آلسترومریا

  10 شاخه داوودی

  به همراه برگ و تزئینات لازم

 • طول به همراه تزئینات49 سانتی متر
 • عرض به همراه تزئینات24 سانتی متر
 • ارتفاع به همراه تزئینات37 سانتی متر
 • این محصول شامل موارد روبروست

  15 شاخه رز مینیاتوری

  1 شاخه آلسترومریا

  10 شاخه داوودی

  به همراه برگ و تزئینات لازم

 • توضیحات تکمیلی

  حمل این محصول به سراسر تهران رایگان میباشد.

  رنگ گل ها به درخواست مشتری میتواند تغییر پیدا کند.

1,390,000 تومان

توضیحات

باکس گل تبریک به مهندس