همراهان گرامی به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گلفروشی آنلاین VIP Shop تا ۱۶ فروردین‌ تعطیل میباشد.

سبد خرید شما خالی است.

سبدگل
۵۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
تاج گل
۵۲۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاج گل
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سبدگل
۳۸۰,۰۰۰ تومان
جام گل طبیعی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۳۰,۰۰۰ تومان
سبدگل طبیعی
۶۲۰,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
سبدگل طبیعی
۶۸۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان
سبدگل
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
سبدگل طبیعی
۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۲۴۰,۰۰۰ تومان
باکس گل
۲۸۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۵۲۰,۰۰۰ تومان ۵۰۰,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
سبدگل طبیعی
۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل رز
۵۸۵,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۱۴۵,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۶۵,۰۰۰ تومان
سبدگل
۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان
باگس گل
۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان
باکس ولنتاین
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۴۱۰,۰۰۰ تومان
دسته گل
۱۷۰,۰۰۰ تومان
سبدگل طبیعی
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
باگس گل
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز
۱۸۰,۰۰۰ تومان