مطالب دسته بندی گیاهان بر اساس نیاز

دسته بندی گیاهان بر اساس نیاز

گل و گیاهان آپارتمانی نیاز های مختلفی دارند و برخی از آن ها در این نیاز ها با یکدیگر مشترک هستند. نور مورد نیاز یک گیاه، محدوده دمایی مناسب آن، رطوبت مورد نیاز برای رشد و .. همگی جزو این ویژگی ها به شمار می‌روند.

برخی از گیاهان مانند سانسوریا به نور زیاد اما غیر مستقیم نیاز دارند و در صورت نبود آن از بین می‌روند. بر همین اساس، نیاز های ضروری گیاهان آپارتمانی بررسی شده است و در دسته بندی های مختلفی قرار گرفته اند.

گیاهانی که متغلق به مناطق استوایی بوده در نیاز به رطوبت مشترک بوده و برای مکان های شرجی و رطوبی مناسب هستند، گیاهانی که ژن قوی داشته در مقاومت در برابر نور کم مشترک هستند و بهترین انتخاب برای مکان هایی بدون نور بوده و در نهایت گیاهانی که رسیدگی زیادی نیاز ندارند مناسب ترین برای افراد پر مشغله اند.

با دانستن نیاز گیاهان و دسته بندی آن ها میتوانید در انتخاب گل آپارتمانی خود هوشمندانه عمل کنید. نتیجه این انتخاب این است که هم شما و هم گیاه جدید، از بودن در کنار یکدیگر لذت می‌برید. در این قسمت با گیاهان مختلفی که نیاز های مشترک دارند آشنا می‌شویم.

09034644222