معتبرترین تعبیر خواب گل رز + 90 حالت مختلف از تعبیر گل رز

خواب، زمان خوبی برای سفر کردن است؛ سفر به جزیره‌ای پنهان که حرفی برای گفتن دارد. ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد که شب خواب رزهای زیبا و رنگارنگ دیده باشید و صبح به دنبال تعبیر چنین خوابی باشید. تعبیر خواب گل رز در واقع موضوعی است که در این مقاله می‌خواهیم به تمام زوایای آن نگاه و تعبیر انواع گل رز از نظر بزرگان این علم را بررسی کنیم.

راهنمای مطالعه

تعبیر خواب گل رز قرمز و سفید، آبی، سبز و … و تعبیر خواب گل های مختلف رز را در این مقاله نام می‌بریم. اگر می‌خواهید پاسخی برای خواب‌های متفاوت پیدا و درگیری‌های زندگی خود را مدیریت کنید، بهتر است این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

تعبیر خواب گل رز
تعبیر خواب انواع گل رز به سوال های شما پاسخ می‌دهد.

تعبیر خواب گل رز (قرمز)

تعبیر گل رز در خواب نماد عشق و خوشبختی است. تعبیرخواب گل رز قرمز، معنا و مفهوم مختلفی دارد. معنی خواب شما کاملا به تصویری که در خواب دیده‌اید بستگی دارد. حالت‌های مختلف تعبیر گل رز قرمز را در ادامه اشاره می‌کنیم:

• تعبیر خواب دشت گل قرمز

اگر باغی پر از گل های رز در رنگ های مختلف ببینید، به محیطی وارد می‌شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار با آن‌ها سود می‌برید.
اگر باغ گل رز قرمزی را در خواب مشاهده می‌کنید، به معنی تغییر و تحولاتی است که در مسیر زندگی خود تجربه می‌کنید و این تغییر و تحولات شما را به عشق و دوستداشتن واقعی می‌رساند.

• تعبیر خواب کاشتن گل رز قرمز

تعبیر خواب دیدن گل رز قرمز و کاشتن آن چند معنی مختلف دارد، در ادامه چند مورد از آن را نام می‌بریم:

• اگر خواب کاشتن گل رز در حیاط خانه را ببینید، یعنی زنی به زندگی شما وارد می‌شود.
• دیدن این خواب برای پسران جوان به معنی عشق جدیدی است که در کمین آن‌ها است.
• گل قرمز رنگ را اگر کسی ببیند که مجرد است، به زودی ازدواج می‌کند.
• چنین خوابی را اگر یک زن ببینید، به معنی آن است که قرار است او دختردار شود، آن‎هم دختری که حسن اخلاق، طراوت و زیبایی ویژگی‌های او است.
• کسی که این خواب را دیده، اگر با همسر خود اختلاف دارد یا قهر است، آشتی می‌کند.
• تعبیر خواب گل سرخ برای خانمی که در زندگی شخصی خود اختلافاتی دارد، به معنی رفع کدورت ها است.

سفارش آنلاین گل vip
سفارش آنلاین گل از فروشگاه اینترنتی VIP SHOP

• تعبیر خواب گل رز قرمز برای دختر مجرد

اگر یک دختر مجرد در خواب، گل قرمزی را تماشا کند، به معنی ازدواج است. آن هم ازدواج با فردی که از او در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها محافظت می‌کند.

• تعبیر خواب چیدن گل رز قرمز

چیدن گل رز قرمز، به معنی پیشنهاد ازدواج است. حال اگر این اتفاق در دنیای واقعی برای شما تعبیر شد؛ بهتر است در تصمیم‌گیری کمی دقت کنید و محتاط باشید.

خواب اقیانوس خروشانی پر از اتفاق‌‌های ناممکن است و تعبیر خواب، نقشِ کشتی نجات از تلاطم‌ها را دارد.

• تعبیر خواب گل قرمز برای زن باردار

تعبیر گل سرخ برای زن باردار مربوط به نوزاد او است و اینگونه‌ تعبیر می‌شود که نوزاد، پسر است.

• تعبیر خواب هدیه گرفتن گل سرخ

اگر کسی در خواب ببیند که گل قرمز هدیه می‌دهد به معنی؛ پیشنهاد ازدواج است. فردی که چنین خوابی دیده‌است به زودی پیشنهاد ازدواجی دریافت می‌کند.

• تعبیر خواب گل قرمز مصنوعی

دیدن چنین اتفاقی در خواب، به معنی اضطراب و استرس است که در طول زندگی اتفاق می‌افتد. برای اینکه استرس و اضطراب را در زندگی کنترل و مدیریت کنید، واقع بین باشید و دست از رویا پردازی بردارید.

• تعبیر خواب گل قرمز مصنوعی
تعبیر این خواب به معنای پنهان کاری است.

• تعبیر خواب گل رز قرمز خاردار

تعبیر خواب گل خاردار، معنی متفاوتی دارد. اگر رز خاردار را در خواب ببینید، به این معنی است که شما در رابطه خود با شخصی دچار مشکلاتی می‌شوید که بهتر است برای حل کردن آن اقدام کنید.

• تعبیر خواب باغ گل رز

تعبیر خواب رز قرمز، نشانه رابطه عاشقانه در زندگی است. دیدن چنین باغی در رویا به شما نوید یک زندگی شاد و عاشقانه را می‌دهد.

• تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز

تعبیر گل رز قرمز بزرگ به انتخاب‌های شما اشاره دارد. این خواب به این معنی است که بین چند گزینه تردید دارید.

محمد ابن سیرین می گوید:

 رز در خواب، اگر ببیند رزی داشت و برگ های سبز و پاکیزه در اطراف او است، دلیل این باشد که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت ببیند. اگر ببیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است اگر ببیند که برگ درختها زرد گشته بود، دلیل است که بیمار گردد. اگر ببیند که رز ملک او نبود، تاویلش از خیر و شر به صاحب رز بر می گردد.

تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز
تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز

تعبیر خواب گل رز سفید

تعبیر خواب دیدن گل سفید، به معنی پاکدامنی و معصومیت است. اگر در خواب چنین گلی را دیدید، به این معنی است که شما در انتظار محبوب ابدی و واقعی خود هستید. چنین عشق پاک و بالا مرتبه‌ای را کسی نمی‌تواند خراب کند و یا از بین ببرد.

• تعبیر خواب گل سفید برای دختر مجرد

تعبیر گل رز سفید، برای دختران مجرد، معنی بسیار خوبی دارد. تعبیر خواب دسته گل سفید نشانه پیشنهاد ازدواج است. پس بهتر است به خوبی دقت کنید و درست تصمیم گیری کنید.

 تعبیر خواب گل سفید برای دختر مجرد
تعبیر خواب گل سفید برای دختر مجرد خوب است.

• تعبیر خواب چیدن گل سفید

تعبیر چیدن گل رز سفید، معنا و مفهوم‌ متفاوتی دارد که در ادامه به 2 مورد از آن اشاره می‌کنیم:

• اگر دختری که مشغول کار کردن است این خواب را ببیند به این معنی است که پول حلال و زیادی به دست او می‌رسد.
• تعبیر خواب چیدن گل رز سفید برای دختر مجرد به معنی ازدواج و خوشبختی است.

• تعبیر خواب گل رز سفید هدیه گرفتن

اگر در خواب ببینید که گل رز سفیدی هدیه گرفته‌اید به معنی پشنهاد ازدواج است. این پیشنهاد به خیر و صلاح شما است؛ بهتر است در انتخاب آن کوشا باشید.

دیدن رز سفید در خواب
معنی خواب رز سفید، پاکدامنی است

تعبیر خواب گل رز صورتی

تعبیر خواب گل صورتی، به معنی آغاز یک عشق و علاقه جدید است که اگر حواس خودتان را جمع کنید، عشقی رویایی در انتظار شما است.

• تعبیر دسته گل رز صورتی

تعبیر خواب دسته گل صورتی به خصوص برای دختران مجرد به معنی ازدواج موفق است و باید این امید را در دل داشته باشید که تاریخ ازدواج بسیار نزدیک است.

تعبیر خواب دسته گل رز صورتی
تعبیر خواب دسته گل رز صورتی، به معنی پیشنهاد ازدواج است.

• تعبیر خواب گل رز صورتی برای دختر مجرد

اگر چنین خوابی را دختران مجرد ببینند، به معنی موفقیت و نعمت‌های فراوانی است که در مسیر زندگی این افراد قرار می‌گیرد.

• تعبیر چیدن گل رز صورتی

تعبیر چنین خوابی وفاداری به عهد و پیمانی است که فرد از کودکی با آن بزرگ شده و هرگز قصد ترک کردن آن را ندارد. ممکن است این فرد در جریان زندگی، وسوسه شود؛ اما هرگز به تربیت کودکی و باورهای خود پشت نمی‌کند.

تعبیر خواب گل رز صورتی
دیدن رز صورتی در خواب نشان دهنده روابط جدید است

تعبیر خواب گل رز زرد

تعبیر خواب گل زرد، به معنی رسیدن خبر خوش و امیدوارکننده است. در راه رسیدن به اهداف خود تلاش کنید و دست از تلاش نکشید تا گوشتان به شنیدن خبر خوش متبرک شود. تعبیر گل رز زرد به صورت کلی، خواب خوبی است.

• تعبیر خواب چیدن گل زرد

اگر چنین خوابی را تماشا کردید، باید این امید را داشته باشید که به زودی یک پیشنهاد خوب به شما می‌شود؛ بنابراین دقت داشته باشید تا درست انتخاب کنید که بتوانید از پیشنهادها بهترین سود را ببرید.

تعبیر خواب گل رز زرد
رز زرد به معنی دریافت یک پیشنهاد خوب است.

تعبیر خواب گل رز آبی

تعبیر خواب شاخه گل رز آبی به این معنی است شما به علت از دست دادن غم عزیزی، نارحت و افسرده هستید.

• تعبیر خواب دسته گل رز آبی

دیدن دسته گل رز آبی به معنی زندگی شاد و پر آرامش است.

دیدن رز آبی در خواب
خواب رز آبی به معنی ناراحتی و غصه است

تعبیر خواب گل رز بنفش

اگر در خواب گل بنفش ببینید، معنای آن می‌شود زندگی لوکس و شاد که در انتظار شما است. همچنین از تلاش دست نکشید؛ زیرا موقعیت‌های طلایی در مسیر شما قرار می‌گیرد.

• تعبیر خواب هدیه دادن گل رز بنفش

اگر در خواب ببینید که به کسی رز بنفش هدیه می‌دهید؛ به این معنی است که شما به دنبال یک ماجراجویی هستید و زندگی شاد و هیجان انگیزی در انتظار شما است.

تعبیر خواب گل بنفش
دیدن رز بنفش در خواب به معنی یک موقعیت لاکچری در زندگی است

تعبیر خواب گل رز سیاه چیست؟

تعبیر خواب رز سیاه، به صورت کلی نشانه روابط مشترک است، اما اگر شما در یک رابطه هستید و چنین خوابی را ببنید، به این معنی است که رابطه شما به مشکل می‌خورد و یک شکست عشقی را ممکن است تجربه کنید.

رواج حس ناخوشی و ناامیدی، از تعابیر رز سیاه است.

• تعبیر خواب دسته گل رز سیاه

تعبیر خواب سبد گل به این معنی است که در مسیر زندگی شما غم و اندوه بسیاری نزدیک می‌شود و ممکن است مشکلات زیادی را تجربه کنید.

گل رز مشکی در خواب
رز مشکی در خواب به معنی رابط پیچیده است

تعبیر خواب گل رز طلایی

تعبیر گل رز طلایی در خواب، به این معنی است که شما در برنامه ریزی‌های مالی که انجام داده اید، موفق می‌شوید و با سرمایه گذاری اقتصادی می‌توانید سطح مالی خود را ارتقا دهید.

• تعبیرخواب گل مصنوعی طلایی

اگر در خواب ببینید که گل مصنوعی از جنس طلا دارید، به این معنی است که شما عاشق فردی شده‌اید که موقعیت مالی و شغلی بسیار خوبی دارد و برای شما گزینه‌ بسیار مناسبی است.

تعبیر خواب گل رز طلایی
دیدن رز طلایی در خواب معانی گوناگون دارد

تعبیر خواب گل طبیعی سبز

اگر در خواب گل رز سبزی را دیده‌اید، بهتر است؛ این نوید را به شما بدهیم که این خواب سرتاسر خیر است و تعبیری بسیار نیک دارد.
خواب رز سبز به این معنی است که شما در زندگی عادی خود به تمام چیزی هایی که علاقه دارید می‌رسید و هر ایده‌آلی که در ذهن شما وجو دارد را در زندگی تجربه می‌کنید.

تعبیر خواب گل طبیعی سبز
تعبیر خواب گل رز سبز، بسیار نیک و خیر است.

تعبیر خواب گل های رنگارنگ چیست؟

اگر در خواب گل های رز نگارنگ را مشاهده کنید به این معنی است که شما، با مردمانی آشنا می‌شوید که آدم‌های بسیار خوب و خوش مشربی هستند و روزگار خوشی را با این افراد می‌گذرانید.

• تعبیر گل رز رنگارنگ هدیه دادن

دیدن چنین خوابی، به اخبار خوش اشاره می‌کند و به این معنی است که به زودی خبری خوش و خوب از کسی می‌شنوید که زندگی شما را دگرگون می‌کند.

• تعبیر گل رز رنگارنگ هدیه دادن
تعبیر چنین خوابی به معنی رسیدن یک خبر خوش است.

تعبیر خواب گل رز نقره ای

تعبیر دیدن گل رز نقره ای در خواب نشان می دهد که دوست خوبی دارید و در کنار عشق و دوست صمیمی‌تان زندگی سرشار از حال خوب و امید دارید.

تعبیر خواب گل رز نارنجی

اگر در خواب گل رز نارنجی را ببینید، به این معنی است که شما نسبت به زندگی بسیار امید دارید و امیدوارانه به زندگی نگاه می‌کنید.

گل رز نارنجی در خواب
دیدن رز نارنجی در خواب نشانه خوش بینی شما است

تعبیر خواب غنچه گل سرخ

تعبیر خواب غنچه گل رز، بسیار نیک است؛ زیرا دیدن چنین خوابی به معنی عشق و محبتی است که نثار معشوق زمینی خود می‌کنید. همچنین به نوعی چنین خوابی را می‌توان رسیدن و وصال به معشوق هم تعبیر کرد.

دیدن غنچه رز در خواب
غنچه رز در خواب به معنی کار هایی است که برای عشقتان انجام میدهید

تعبیر خواب گلبرگ قرمز رز

تعبیر خواب گلبرگ های گل رز به این معنی است که شما در زندگی مشکلات و فشار روحی را تحمل می‌کنید و برای این که از چنین مشکلاتی رها شوید؛ بهتر است کمی زندگی را به خود و شریک عاطفیتان آسان بگیرید و نگذارید که مشکلات مانع حال خوش در شما شوند.

گلبرگ رز در خواب
دیدن گلبرگ های رز در خواب به معنی شادی زودگذر است

تعبیر خواب گل مصنوعی

دیدن چنین خوابی تعابیر و معنای مختلفی دارد که در ادامه آن‌ها را نام می‌بریم:

• اگر در خواب گل رز مصنوعی را دیده‌اید به این معنی است؛ که شما چهره واقعی خودتان را از دیگران پنهان می‌کنید.
• تعبیر خواب خریدن گل رز مصنوعی به این معنی است که شما اطرافیان خود را فریب می‌دهید و نمی‌خواهید چیزی را با آن‌ها در میان بگذارید.
• تعبیر دیگری که در مورد گل رز مصنوعی وجود دارد، نگرانی و فروتنی شما را نسبت به خانواده می‌رساند که مشکلات و غم خود را از آن‌ها پنهان می‌کنید؛ زیرا نگران آن‌ها هستید.

تعبیر خواب گل مصنوعی
تعبیر خواب گل مصنوعی نیز تعابیر مختلفی دارد.

تعبیر خواب گل رز خشک شده چیست؟

تعبیر خواب گل خشک، به صورت کلی نشانه و نماد خوبی نیست. اگر شما در خواب گل رز خشکیده را ببینید، به این معنی است که از سمت زنی به شما غمی وارد می‌شود. این غم بسیار دردناک و آزار دهنده است، اما بهتر است این را بدانید که آن زن هم در غم و ناراحتی بسیاری گرفتار است.

تعبیر خواب شاخه گل رز بدون گل

اگر در خواب شاخه بدون گل دیدید به این معنی است که گره‌ای در کار شما افتاده؛ به همین دلیل کمی زندگی سخت و دشوار شده است.
تلاش خود را بکنید که در مسیر درست زندگی حرکت کنید و تغییرات مثبت و درستی را خلق کنید.

تعبیر خواب شاخه بدون رز
دیدن گل رز بدون گل در خواب ه معنی مشکلات زندگی است

تعبیر خواب ساقه گل رز

تعبیر ساقه گل رز در خواب نشانه تعهد و وفاداری در زندگی است به خصوص در رابطه زناشویی. در روابط هایی که دارید تلاش کنید که بهترین نوع برخورد و رفتار را داشته باشید تا شادی و حال خوش در زندگی جاری شود.

تعبیر خواب شاخه بدون گل
ساقه گل رز در خواب به معنی نیاز روابط به توجه است

تعبیر خواب بوته گل رز

اگر در خواب بوته گل رز را ببینید، به این معنی است که حال خوش و آرامش در مسیر زندگی شما ظاهر می‌شود و زندگی بسیار شاد و پر از خوشبختی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب تخم گل رز

تعبیر دیدن تخم گل رز در خواب به این معنی است که  شما علاقه دارید که عاشق شوید و در پی پیدا کردن شریک عاطفی و احساسی خود هستید.

تعبیر دیگری که در خصوص دیدن تخم گل رز وجود دارد، غلبه شما بر مشکلات است. از تمامی مشکلاتی که در مسیر زندگی شما وجود دارد سربلند خارج می‌شوید، تلاش را متوقف نکنید؛ زیرا آینده روشن است.

تعبیر خواب تخم گل رز
تعبیر خواب تخم گل رز، به معنی روزهای خوش در آینده است.

تعبیر خواب گرده گل رز

اگر در خواب دیدید که در جایی قرار دارید که گرده‌های گل رز در دستان یا بدن شما قرار دارد، به معنی اثر عشق در جان شما است.
در واقع به این معنی است که شما از عشق سابق خود شکست خورده‌اید و پس از گذشت زمان همچنان درگیری هایی با خود یا او دارید.

تعبیر خواب گل پژمرده رز

تعبیر خواب گل رز پژمرده دو معنی و نشانه دارد که در ادامه به هر دو مورد اشاره می‌کنیم:
• به صورت کلی تعبیر گل رز پژمرده، نشانه بیماری است و دیدن چنین خوابی به بیماری و شکست ها اشاره می‌کند.
• تعبیر دیگری که برای این خواب وجود دارد، مشکلات و شکست‌ها در رابطه عشقی است که بهتر است به خوبی در روابط خود دقت کنید.
تعبیرخواب گل پژمرده، چنین نشانه‌ای دارد که بهتر است از بین دو تعبیر نزدیک‌ترین مشخصه به زندگی خود را در نظر بگیرید.

گل رز پژمرده در خواب
دیدن رز پژمرده در خواب به معنی ناراحتی و شکست است

تعبیر خواب عطر گل رز

تعبیر عطر رز در خواب نشانهِ وجود عشق در زندگی شما است و این عشق بسیار خالصانه است؛ پس باید از آن مراقبت کنید و وفادار باشید.

خواب عطر گل رز
عطر رز در خواب به معنی وفاداری و علاقه است

تعبیر خواب شکوفه های گل رز

دیدن چنین خوابی به معنی عشق و فرزند است. یعنی شما عاشق کسی خواهید شد و حاصل این عشق، ازدواج و فرزندآوری است.

تعبیر خواب گل رز شیشه ای

دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما در زندگی خود همه چیز را ساده می‌شمارید و چیزی را جدی نمی‌گیرید.
اگر همین روش را ادامه دهید، تمام داشته‌های خود را از دست می‌دهد و به مرحله‌ای می‌رسید که تنهای تنها می‌شوید؛ به همین علت تلاش کنید که در زندگی برنامه‌ریزی کنید و به مباحث مهم و ضروری زندگی خود رسیدگی کنید.

تعبیر خواب گل رز شیشه ای
تعبیر خواب رز شیشه ای، بسیار خیر است.

تعبیر خواب دسته گل گرفتن

تعبیر خواب دسته گل قرمز، به این معنی است که شما بسیار علاقه‌مند هستید که عاشق شوید و در مسیر عشق قدم بگذارید.
اما نکته‌ای که تعبیر خواب دسته گل رز قرمز وجود دارد، صبر است. عجله کردن باعث می‌شود که عشق واقعی را از عشق غیر واقعی نشناسید و در این مسیر شکست بخورید.

• تعبیر خواب دسته گل از امام صادق

این تعابیر به فرزند صالح اشاره دارد؛ همچنین به این معنی است که به زودی از سمت و سویی خبر جدیدی به دست شما می‌رسد.

• تعبیر خواب دسته گل برای دختر مجرد

تعبیر خواب دسته گل بزرگ، زندگی عاشقانه و ازدواج است.

• تعبیر خواب دسته گل خواستگاری

اگر چنین خوابی را ببینید، به این معنی است که کسی به شما پیشنهاد ازدواج می‌دهد و از شما خواستگاری می‌کند.

• تعبیر خواب دسته گل خواستگاری
دسته گل خواستگاری در خواب به معنی یک پیشنهاد ازدواج است.

تعبیر خواب دشت گل رز

اگر در خواب دشتی پر از گل های رز را مشاهده کنید به معنی عشق و علاقه‌ میان شما و اطرافیانتان است. عشق و علاقه‌ای که میان شما و اطرافیانتان وجود داد در خواب همانند دشتی پر از گل رز به تصویر کشیده شده.
در بروز این عشق و علاقه پیش قدم شوید تا روزی پشیمان نشوید.

دیدن باغ رز در خواب
دیدن باغ رز در خواب به معنی عشق بسیار در زندگی است

تعبیر خواب گل رز هدیه گرفتن

تعبیر خواب گل گرفتن، این است که رویا و خیال پردازی، زندگی شما را در بر گرفته است. در چنین شرایطی راه حلی وجود دارد که بهتر است به آن عمل کنید:
هرگز سعی نکنید که چنین رویاهای درونی را از بین ببرید، اما تمام تلاش خود را کنید که بتوانید رویاها را مدیریت کنید و در مسیر درست از آن‌ها استفاده کنید.

تعبیر خواب یک شاخه گل رز قرمز

تعبیر یک شاخه گل رز در خواب نشانه شور و عشق است اگر چنین خوابی دیدید، به این معنی است که شما در آینده قطعا موفق خواهید شد.

تعبیر خواب گل رز دادن به مرده

تعبیر خواب گل دادن به مرده، خوب نیست برای جلوگیری از پیشامدها می‌توانید صدقه کنار بگذارید.

تعبیر خواب چیدن گل رز

اگر در خواب ببینید که در حال چیدن گل رز هستید، به این معنی است که به زودی یک پیشنهاد ازدواج دریافت می‌کنید؛ اما بهتر است به خوبی در خصوص این پیشنهاد تحقیق کنید.

• تعبیرخواب دسته گل رز چیدن

چیدن دسته گل رز در خواب، به این معنی است که رابطه جدیدی را در زندگی شخصی خود آغاز می‌کنید و عشق نو و زیبایی برای شما شروع می‌شود.
اگر در رویا ببینید که در حال خرید گل رز هستید، تعبیرش این است که شما به خانه جدیدی اسباب کشی می‌کنید و یا پس از مدت‌ها مالک خانه می‌شوید.

تعبیر خواب چیدن گل رز
تعبیر چیدن گل رز، به معنی پیشنهاد ازدواج است.

تعبیر خواب خریدن گل رز

تعبیر خرید گل رز، 2 معنی متفاوت و مربوط به هم دارد، که هر یک از این تعابیر می‌تواند برای هر فردی مناسب باشد:
• خرید گل رز به این معنی است که شما به خانه جدید اسباب کشی می‌کنید و خانه آرزوهای خود را خریداری می‌کنید.
• اگر در خواب ببینید که در حال خرید گل رز برای دیگران هستید، به این معنی است که باید در زندگی به کسانی که علاقه دارید، احساسات خود را ابراز کنید.

تعبیر خواب هدیه دادن گل رز

تعبیر هدیه دادن گل رز، پیشنهاد ازدواج است. اگر خواب دیدید که به کسی گل هدیه می‌دهید، تعبیرش این است که به زودی پیشنهاد ازدواجی دریافت می‌کنید.

هدیه دادن رز در خواب
هدیه دادن رز در خواب به معنی پیشنهاد ازدواج و وصلت است

تعبیر خواب خوردن گل رز

تعبیر خوردن گل رز در خواب معانی خوبی ندارد، در واقع دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما در زندگی شخصی خود مشکل عاطفی دارید و رنجی عمیق از این مشکل در دل دارید.
چنین خوابی احتمالا دارد این پیام را می‌رساند که در رابطه عشقی خود شکست می‌خورید.

• تعبیر خواب خوردن گل برای یک زن

اگر یک زن در خواب ببینید که در حال خوردن گل است، به این معنی است که تمام خواسته و داشته‌هایش در یک لحظه از بین می‌رود.

تعبیر خواب بوییدن گل رز

تعبیر خواب بو کردن گل در خواب به معنی شادی و لذت های زندگی است. در زندگی خود تلاش کنید تا از فرصت‌هایی که برای شما به وجود می‌آید نهایت استفاده را ببرید.

بو کردن رز در خواب
بو کردن رز در خواب به معنی نیاز به تلاش بیشتر در زندگی است

تعبیر خواب گل رز قرمز پرپر شده

تعبیر خواب گل پرپر شده، به این معنی است که شما در زندگی شخصی خود به یک زن آسیب می‌زند و آن فرد به علت ضربه‌ای که خورده در زندگی ناامید و سرخورده می‌شود.

تعبیر خواب تخت پر از گل رز

تعبیر تخت پر از گل رز در خواب این مفهوم را می‌رساند که شما به فردی علاقه‌مند می‌شود، شریک احساسی شما هم عاشق شما است و شما از این احساس مطلع می‌شوید.

تعبیر خواب تخت پر از گل رز
تخت پر از گل رز به معنی عشق و علاقه میان شما و شریک احساسی شما است.

تعبیر خواب گل فروشی رز

اگر در خواب ببینید که گل فروشی دارید، به این معنی است که در زندگی شخصی خود به هرچیزی که نیاز داشتید یا خواستید رسیده‌اید. این خواب نشان دهنده این است که شما آدم اجتماعی و پر تلاشی هستید؛ هرگز متوقف نشوید که آینده روشن است.

تعبیر خواب گل فروشی رز
آینده برای کسانی که خواب گل فروشی، میبینند بسیار روشن است.

تعبیر خواب تاتوی گل رز (خالکوبی گل رز)

دیدن چنین خوابی نشانه عشق و علاقه شما به خانواده و معشوقتان است؛ یعنی اینکه هرگز دوست ندارید که میان عشق و خانواده فاصله‌ای وجود داشته باشد.

خواب خالکوبی رز
خالکوبی رز در خواب نشان دهنده عشق شما به خانوادتان است

تعبیر خواب سوزاندن گل رز

گل رز سوخته، تعبیرش این است که رابطه عاطفی شما به مشکل می‌خورد و به زودی این رابطه تمام می‌شود.
در چنین شرایطی، بهتر است که گذشته خود را فراموش کنید و تمرکز خود را بگذارید روی آینده و دست از فکر و خیال بردارید.

آتس زدن رز در خواب
سوزاندن رز در خواب به معنی آمادگی برای رها کردن روابط عاشقانه گدشته است

تعبیر خواب گل رز بزرگ

تعبیر دیدن گل رز بزرگ در خواب معنای اشتیاق را می‌رساند و نشان دهنده اشتیاق شما به شریک عاطفی‌تان است. در این مسیر شما حاضرید هرکاری انجام دهید تا این احساس را بیشتر کنید.

تعبیر خواب گل ریختن از آسمان

تعبیر خواب گل ریختن روی سر به این معنی است که گرفتاری و مشکلاتی قرار است نازل شود. پس از دیدن چنین خوابی می‌توانید صدقه بدهید تا بلا‌ها دور شوند.

تعبیر خواب گل ریختن از آسمان
تعبیر خواب گل ریختن از آسمان، به معنی رسیدن مشکلات است.

تعبیر خواب گل رز از نظر بزرگان

• تعبیر خواب گل رز قرمز امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن رز در خواب بر سه وجه است:

1- زن

2- منفعت رسیدن از جانب زن

3- رنج و غم و اندوه

• تعبیر خواب گل رز حضرت یوسف (ع)

اگر در خواب گل رز ببینید، به معنی آرامش و امنیت است. گل رز را حضرض یوسف (ع) به نیکی تعبیر کرده است.

• تعبیر خواب گل محمدبن سيرين

گل دیدن در خواب دو وجه است:
• اگر بر روی درخت بود. اگر چنین خوابی را در زمان نامناسب ببینید، مصبیتی از سوی فرزند است.
• اگر گل از درخت جدا و شاخه بریده بود، تعبیر آن غم و اندوه است.
برای دفع بلاها می‌توانید صدقه بدهید، تا این مشکلات از مسیر زندگی خارج شود.

• تعبیر خواب گل جابر مغربی

دیدن گل در خواب از نظر جابر مغربی، چندین تعبیر دارد که در ادامه چند مورد از آن را نام می‌بریم:
• دریافت نامه
• مردی فرومایه که وفا نمی‌کند.
• فرزند صالح و خرم
• شادی

پاسخ به سوالات پرتکرار در مورد تعبیر خواب

تعبیر خواب دسته گل عروس چیست؟

تعبیر خواب دسته گل عروس برای دختر مجرد به این معنی است که به زودی یک پیشنهاد ازدواج دریافت می‌کند و زندگی شادی را پشت سر می‌گذارد. در کل دیدن چنین خوابی به معنی، شادی و اتفاقات خوش است.

تعبیر خواب گل سرخ خشک شده چیست؟

دیدن چنین خوابی به معنی؛ وارد شدن غم و غصه از سمت یک زن است. البته خود این زن هم در عذاب و غم فراوانی است.

تعبیر خواب گل رز سفید هدیه گرفتن چیست؟

دیدن این خواب به معنی پیشنهاد ازدواج است که به زودی پیشنهاد ازدواجی دریافت می‌کنید که باعث ایجاد تغییر و تحولی در زندگی شما می‌شود.

تعبیر خواب دسته گل گرفتن از مرده چیست؟

تعبیر خواب گل گرفتن از مرده، این است که تمام امید و برنامه‌ریزی‌های شما به علت یک اشتباه و یا ناکارآمدی در یک لحظه از بین می‌رود و در مسیر موفقیت خود شکست می‌خورید. جبران چنین اشتباهی سخت و دشوار است.

تعبیر خواب خود را پیدا نکردید؟ از مجله گل و گیاه VIP SHOP بپرسید!

تعبیر خواب گل رز قرمز، راهی برای رسیدن به سوالاتی است که ممکن است ذهن انسان را روزها و روزها درگیر کند. با مطالعه تعبیر خواب گل رز سفید و صورتی و دیگر رنگ‌ها می‌توانید سر از اسرار خواب در آورید. تعبیر گل رز و دسته گل رز و تمامی اجزای آن را در این مقاله از مجله گل و گیاه VIP SHOP مطالعه کنید. اگر نتوانستید تعبیر خواب خود را پیدا کنید، از ما بپرسید.

3.42/5 (290)

لطفا به این مقاله امتیاز بدهید

ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + هشت =

128 دیدگاه‌
 1. مهدیس می‌گوید

  سلام من خواب دیدم تو ماشین رل قبلیم یا همون اکس نشستم و بهم یک شاخه گل ابی داد و بوییدمش و خوشحال شدم از اینک بهم گل داد🥲

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر باشه
   دیدن گل آبی در خواب نشان دهنده آرامش روحی و پایان استرس و تنش شماست؛ اینکه گل رو دریافت کردید و بو کردین هم نشون دهنده این هست که شما فردی احساساتی هستین و به زودی قراره به مراد دلتون برسید و یا خبری از یک خواستگاری داشته باشین

 2. سارا می‌گوید

  من خواب دیدم سه تا گل رز با رنگای مختلف دارم ک واسشون چاله کندم تو زمین میخام دفنشون کنم معنی این خوابم چیه؟؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   این خواب میتونه نشون دهنده احساسات نختلف شما در این دوره از زندگیتون باشه که با مدیریت درست، به آرامش شما منجر میشه

 3. H می‌گوید

  سلام من خواب دیدم خونه مادر بزرگم بوته گل رز قرمز هست یه بوتشو چیدم میخواستم ببرم خونه خودمون بکارم داییم هم بود. روی زمین نگا کردم دیدم یه شاخه گل رز قرمز افتاده برش داشتم بوش کردم خیلی خوشبو بود غنچه بود آیا خوابم تعبیری داره

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب شما، وارد شدن عشق تازه، آرامش، شادی و لذت‌های تازه به زندگیتان هست. در آینده قرار است لحظات بسیار شادی آوری را تجربه کنید.

 4. Mor می‌گوید

  البته گل ها غنچه بودن تو خواب دیدم

 5. Mor می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم به معشوقم یه نفر گل داد نگرفت بهش اخم کرد و جواب رد داد ولی من دسته گل رز قرمز و زرد دادم گرفت ولبخند زد و لباس صورتی هم پوشیده بود معشوقم ممنون از سایت عالیتون

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   این عمل نشانه اعتماد و اطمینان شخص مورد نظر به شما است.
   ممنونم از نظر زیباتون

 6. رقیه می‌گوید

  سلام من خواب دیدم لباس قرمز پوشیدم و دسته گل قرمز تو دستمه

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این مورد اشاره دارد که شما به کسی حس قلبی عمیقی دارید. به همین دلیل در مسیر جدیدی قدم می گذارید.

 7. Solmaz می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  من خوابی دیدم ی شاخه گل رز قرمز تازه رو زمین افتاده برداشتمش پرپرش کردم ریختم جلو ی در قدیمی ک خوشگل بشه
  تعبیرش چیه🥲

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما به زنی در زندگی خود یک آسیب می زنید و این اتفاق باعث ناراحتی آن شخص می شود.

 8. Aa می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم با شخصی که می شناسم داخل آب استخر دایره شکل کوچیک و عمیق رفتیم که آبش کمی سرد بود و عطر گل رز قرمز هم توش بود و بوس انگار احساس میشد
  آب داخل استخر پایین میرفت و یک دفعه دوباره فوران میکرد و حس شادی داشتیم تو خواب
  ممنون میشی تعبیر رو بگید

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه🌻
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که در زندگی شما عشق صادقانه وجود دارد که بهتر است مراقبان باشید، و همچنین خودتان نیز در این مسیر وفادار بمانید

 9. DelAram می‌گوید

  سلام روز بخیر
  من خواب دیدم که تو یه حیاط هستم بعد یک درخت گل رز دو رنگ صورتی سفید هم اونجا کاشته بودن بعد چندتا مرد دور گل بودن من یه کم دورتر وایستاده بودم انگار تو خواب میخواست گل رز تعغیر بده یکی دیه بکارن و اون گل رز هم غنچه های کوچک خوشگل داشت

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه🌻
   دیدن چنین خوابی نشانه و معنی خوبی دارد و به این معنی است که خواسته و هدفی که مدت ها به آن فکر می‌کنید به خوبی اتفاق می افتد فقط باید در این مسیر تلاش کنید.
   ممکن است اتفاقات ناخوشی رخ دهد اما نگران نباشید به خوبی این مسائل را پشت سر می گذارید.

 10. مهلا می‌گوید

  سلام
  وقت بخیر
  من خواب دیدم کسی که دوستش دارم پنج شاخه گل رز سرخ بهم هدیه داده ولی دوتا از اونا کمی پژمرده‌ بودن و ساقه کوتاه تری نسبت ب بقیه داشتن و سه تای دیگه خیلی تازه بودن و ساقه ی بلندی داشتن

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به بیماری و شکست اشاره دارد، اما حضور گل های تازه در کنار گل های پژمرده به پیروزی پس از شکست اشاره دارد. به همین دلیل در مسیر زندگی خود ممکن است شکست بخورید یا دچار کسالت شوید اما نگران نباشید؛
   با مدیریت درست پشت کار می‌توانید شرایط سخت و بحرانی را پشت سر بگذارید.

 11. Araliya می‌گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  میخواستم بدونم تعبیر این خواب چیه؟
  یه نفر خواب دیده یه گل رز مشکی برای تولدم هدیه گرفته
  داشته می اومده خونمون

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه
   تعبیر دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما در رابطه خود یک مشکل نسبتا بزرگی را تجربه می‌کنید و اگر زیرک و باهوش باشید می‌توانید این مشکل را به خوبی پشت سر بگذارید.

 12. Arian می‌گوید

  سلام من خواب دیدم از ی دختر ی شاخه گل رز قرمز هدیه گرفتم که همه خاراشو چیده بود.داخل دستمم چندتا گل رز قرمز دیگه بود که نمیدونم اونا از کی گرفته بودم😂تعبیر این خواب چیه؟

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   دیدن این خواب به این معنی که به زودی یک پیشنهاد یا موقعیت ازدواج یا برای خودتان یا یکی از دختران خانواده دریافت می‌کنید. درواقع اشاره به موقعیت جدید و مرحله جدید از زندگی دارد.😉

 13. سارا می‌گوید

  ممنونم از پاسخگوییتون
  من مجردم دیدن رز قرمز در خواب میتونه نشونه ازدواج باشه یا هر اتفاقی؟

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز بخیر باشه
   سپاسگذارم
   بله دیدن رز قرمز در خواب نشانه پیشنهاد ازدواج و رسیدن به عشقی ماندگار است.

 14. سارا می‌گوید

  سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم داخل حرم امام رضا هستم و یه اقایی گل رز قرمز پخش میکنه اول یه گل پژمرده رز قرمز به من رسید من اونو نخواستم و به خانمی دادم اون اقا مجدد یه دسته گل رز قرمز که این بار خیلی قشنگ و شاداب بود به من دادن و من خوشحال شدم.
  میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز بخیر
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که در مسیر زندگی شما مشکلاتی به وجود می آید که می توانید آن ها را پشت سر بگذارید و یک اتفاق جدید نمایان می‌شود که برای شما می‌تواند بسیار خوب باشد، تصمیم گیری با شما است بهتر است به خوبی انتخاب کنید تا از این اتفاق خرسند باشید.

 15. Somi می‌گوید

  دیشب خواب دیدم چهار شاخه گل رز قرمز دستم دادن دو شاخه رو دست راست و دو شاخه رو دست چپ گرفتم.ما کورد هستیم و به حالت رقص کوردی تک نفره شاخه های گل رو رو هوا تکون میدادم و با پا هم میرقصیدم.
  اگه لطف کنید تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 16. ناشناس می‌گوید

  سلام
  وقت بخیر
  خواب دیدم یه درختچه که گلهای سفید ریز خوشه ای (مثل خوشه انگور بزرگ)ازش آویزونه جلوی مغازه ای بود.فک کنم گل فروشی بود.اجازه گرفتم و یه شاخه که حالت خوشه بزرگ زیبا بود رو چیدم و با خودم بردم.

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز بخیر
   دیدن چنین خوابی به خیر برکت اشاره دارد که در زندگی شما جاری می‌شود.

 17. محبوبه می‌گوید

  من در خواب دیدم اول یه درخت پر از گل های رز با رنگ های مختلف و خیلی زیبا بودکه یکی از گل های درخت گل آبی و سفید ترکیبی بود آبی کمرنگ و سفید بود گل حالت نه غنچه نه گل باز بود من گل رو نچیدم و رفتم در خواب کنار خانوادم نشستم دقیق یادم نیست چه کسی ولی یه نفر همون گل آبی و سفید رو آوورد به من هدیه داد خواستم بدونم معنیش چیه

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل های رز بسیار در خواب به این معنی است که شما در موقعیتی پر از امینت و آرامش درونی قرار دارید. گل رز آبی سفید هم در خواب این پیام رو برای شما داره که با وجود غم و ناراحتی که دارید، در انتظار محبوب ابدی و حقیقی هستید و این عشق پاک و معصوم رو کسی نمیتواند به سادگی از بین ببرد. گرفتن آن گل هم به شما می‌گوید که در رویا زندگی می‌کنید و چاره آن این است که برای رویا های خود تلاش کنید و بجنگید تا به آن ها دست پیدا کنین.

 18. سوما می‌گوید

  سلام خواب دیدم دورمیز گردی که یکطرف من هستم و جلوبرگه های گل رز قرمزی که دارم پرپرمیکنم ودوتاشومیدیدم که هنوزکامل پرپر نکردم هستش و اون میز دختری که با همسرم رابطه داره و جلوش برگه های سبز گل جلو دستش روی میز ریخته شده وباهم بحث سر ازدواجش باهمسرم میکردیم.ممنونم تعبیر کنید

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلا وقتتون بخیر
   گلبرگ های گل رز قرمز در خواب نشون دهنده این هستن که شما در حال گذراندن یک مرحله سخت و فشار روحی زیادی هستید؛ بهتره برای حال بهترتون کمی آسان بگیرین و کاری که حالتون رو بهتر میکنه انجام بدین. گل های رز هم نشان دهنده عشق و علاقه عمیق هست.
   از طرف دیگه گلبرگ های سبز زر معنی رسیدن شما به خواسته هایتان در زندگی رو میده و نوید حال خوب است.

 19. ناشناس می‌گوید

  تعبیر خواب باغ گل رز قرمز چیه؟؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن باغ گل رز در خواب به معنی این هست که در مسیر زندگیتون با تغییرات و تحولات زیاد و جالبی رو به رو میشین و این تغییرات شما رو به سمت عشق حقیقی و دوست داشتن واقعی هدایت میکنه.

  2. شادی دختری از فصل بهار می‌گوید

   سلام بنده خواب دیدم همسایه مون که مرد جا افتاده و سن داری هست رو دیدم و سلام کردم و یه شاخه گل قرمز رو تیغ هاش رو از شاخه گل جدا کرد بهم داد و یه همسایه دیگه مون که اونم مرد جا افتاده و سن داری هست پایین شاخه گل رو بصورت قلمه بُرید و بهم گفت که اگه توو آب بذاری یه گل کوچیک دیگه هم درمیاد

   1. آناهیتا باقری می‌گوید

    سلام وقتتون بخیر
    دیدن شاخه رز در خواب به معنی عشق و شور بسیار هست و این معنی رو داره که در آینده نزدیک به موفقیت و موقعیتی بسیار عالی دست پیدا میکنین.

 20. سارا می‌گوید

  من دیشب تو خواب دیدم که دارم گل می‌خرم میشه تعبیر خواب گل خریدن رو بهم بگید؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   خرید گل رز در خواب می‌تونه نشون دهنده ابراز علاقه شما به یک شخص باشه و یا نشون دهنده خرید یک خانه ای که خیلی به اون علاقه مند هستین.

   1. خانوم فاء می‌گوید

    من خواب دیدم که دارم یه دسته گل رز میخرم ولی من انگار خیلی دست دست کردم و همه ی گل هارو بقیه خریدن و بردن…
    دیگه برای من گلی نموند ولی من نشستم همونجا و گفتم اگه به منم گل ندین نمیرم
    معنیش چیه؟

    1. زهرا قلعه سری می‌گوید

     سلام روز و وقتتون بخیر باشه🌻🙋🏻‍♀️
     دسه گل رز به معنی دوست داشتن و علاقه است.
     و اگر در خواب ببنید که در خرید گل ناکام بودید به این معنی است که گره‌ای در کار شما به وجود می‌آید اما با کمی اندیشه این مشکلل حل می‌شود.

 21. ام البنین می‌گوید

  سلام من خواب دیدم ی رز صورتی بهم هدیه دادن ک کنار ی لیوان اب هستش منم خیلی خوشحال بودم و میخواستم گل رو داخل لیوان بزارم نمی ایستاد منم یکم از شاخه شو کوتاه کردم وایسته ولی بازم نمی ایستاد ولی خیلی گل منو خوشحال کرده بود میشه تعبیرشو بهم بگین

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   معمولا دیدن رز صورتی در خواب میتونه معانی مختلفی داشته باشه. اینکه شما از گرفتن گل رز صورتی خوشحال شدین، نشون دهنده این هست که نباید رویاهایی که دارید رو رها کنین و باید دست به کار بشین تا برگت و رزق و روزی به سمت شما روانه بشه. از طرفی این گل رز صورتی میتونه نشون دهنده روابط جدید و تجربه ای تازه در زندگی شما باشه.

 22. ناهید می‌گوید

  تعبير خواب گل رز قرمز هديه گرفتن چیه؟ من دیشب خواب دیدن که از مامانم این گل و هدیه گرفتم، ذهنم مشغول شده از دیشب. لطفا جواب بدید

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیرخواب گل قرمز هدیه گرفتن، به معنی پشنهاد ازدواج هست؛ یعنی به زودی یک پیشنهاد ازدواج دریافت می‌کنید.

 23. Mhnz می‌گوید

  سلام، من خواب دیدم که وارد یه مغازه ای شدم که گل رز بخرم و اونجا یه گلدان خیلی بزرگی بود و گل های رز رنگ وارنگ، اول گل رز نارنجی خیلی خوشرنگ نظرمو جلب کرد ولی بین همه ی اونا یه گل روز هفت رنگ بود، خیلی خوشم اومد و خواستن بخرم یه مرد جوان آمد و اون گل هفت رنگ رو خرید و رفت و من خیلی ناراحت شدم و باعث شد که با گل فروش که خانم بود، دعوام بشه و با ناراحتی از اون گل فروشی اومدم بیرون…

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   خریدن گل در خواب این نوید رو میده که شما یا به زودی صاحب خانه مبشین و یا ترفیع کاری پیدا می‌کنین. گل رز هفت رنگ هم میتونه نشون دهنده این باشه که عواطف و احساسات مختلفی رو تجربه می‌کنین اما طبق دیدن گل رز نارنجی، نسبت به زندگی دید مثبتی دارید. اینکه نتونستین اون رز هفت رنگ رو خریداری کنین نشون دهنده این هست که یک فرصت رو از دست دادین و یا فرصت ملکیت از شما گرفته شده. اما با توجه به رز نارنجی، اتفاقات خوب بالاخره رخ میدن.

 24. عالمه می‌گوید

  سلام من خواب دیدم تو یجایی هستم که گل رز قرمز و سفید داره و داشتم چندتا رو میچیدم تعبیرش چی میشه ؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل رز سفید و قرمز در خواب نشون دهنده اینه که شما فردی پاک‌دامن هستید و عشقی در زندگی دارید که بسیار پاک و درست هست. شما در بین افرادی قرار خواهید گرفت که معاشرت با اون ها براتون لذتبخش خواهد بود و همچنین چیدن گل ها میتونه نشونه از یک پیشنهاد ازدواج باشه؛ پس بهتره منطقی باشید و سخت گیری رو رها کنین.

 25. xnow می‌گوید

  سلام من خاب دیدم که یه فرد خیلی معروف با اینک زیاد نمیشناسمش بهم یه دسته گل رز قرمز داد منم گرفتم و بو کردم. تعبیرش چی میشه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن رز قرمز در خواب نماد عاشقی و احساسات خالصانه است.

 26. xnow می‌گوید

  سلام من دیشب خاب دیدم که با افراد معروفی هستم که فقد توی نت قبلن دیده بودم و اشناییتی نداشتم زیاد ازشون بعد دیشب بین اون چن نفر یکی ازون افراد بهم یه دسته گل رز قرمز داد منم گرفتم و بو کردم. ولی میدونستم این گل رو گرفتم بخاطر اینکه ناراحت نشه و توی خاب میدونستم حسم به یکی دیگ. تعبیرش چی میشه؟!!

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دریافت دسته گل میتونه نشون دهنده علاقه و محبت یکی از نزدیکانتون به شما باشه و یا نمایانگر یک پاداشی که به خاطر زحماتتون دریافت میکنید. بوییدن گل های رز دسته گل هم نشون دهنده شادی و لذته و بیانگر اینه که با تلاش بیشتر میتونید به مقاصد ارزشمندی برسید.

 27. مهدیس می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که یه جنگل بزرگ یا یه باغ بزرگ پر درخت های سبز بودن و زمینشون پر بوته گل های رز بنفش و صورتی بود بعد چند نفری همراهم بودن از گل ها چیدن ولی منظره پر گل های رز بود تعبیرش چیه؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل های رز بنفش و صورتی در خواب به معنی یک موقعیت لاکچری و زندگی با شکوه، و شروع روابط عاشقانه جدید هست. دیدن این دو با همدیگه میتونه نشون دهنده یک زندگی جدید همراه با عشق و امکانات عالی برای شما باشه. از طرفی هم چیدن گل رز به معنی این هست که به زودی یک پیشنهاد ازدواج دریافت میکنید ولی نباید خیلی سخت‌گیر باشید.

 28. ایلین می‌گوید

  با سلام. من خواب دیدم که به گل فروشی رفتم می خوام برای کسی گل بخرم یادم نمیاد کی بود ولی مغازه پر گل رز سفید بود و پشت مغازه هم یه باغ بزرگ بود که پر از گل های رز سفید و سفید صورتی بود خیلی کم بینشون رنگ های دیگه بود بعد من دنبال گل رز قرمز بودم ولی پیدا نمی‌کردم میشه لطفا تعبیرش و بهم بگین

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   رز سفید در خواب نشانه عشق پاک و خالص است که کسی نمیتواند به آن آسیب بزند.

 29. سمیرا می‌گوید

  با سلام. من مشتری مغازه یه اقایی هستم که این اقا وقتی منو میبینه نگاه میکنه و… پارسال مادر وخواهرش رو اورد اوی مغازه شانسی منو دیدن. ولی یکسال میگذره خواستگاری نکردن. اقا غریبس و باهاشون ارتباطی ندارم. دیشب خواب دیدم من یه جای بالا وایساده بودم این اقا روبروم ولی پایین وایساده بود. داشت نگام میکرد و لبخند میزد. منم یه شاخه گل رز قرمز دستم بود. بوش میکردم ونگاش میکردم. بعد این اقا اومد سمت من . با لبخنو .شروع کردیم با هم صحبت کردن. درمورد مسائل عادی. مثل کرونا

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب گل رز قرمز این هست که شما باید انتخابی از بین چند مورد رو انجام دهید. از طرفی هم تعبیر خواب بو کردن گل رز معنی شادی و سرخوشی داره و به این موضوع اشاره داره که با تلاش بیشتر میتونید فرصت ها رو بدست بیارید و ازشون استفاده کنید.

 30. ... می‌گوید

  سلام خواب دیدم ک تو خیابون تا در خونمون و با رزای ایستاده تزئین کرده بود و کل خیابون پر از رز بود و رز هاشم زرد بود میشه بگین تعبیرش چیه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر گل رز زرد در خواب نشانه خیانت وحسادت در زندگی است.

 31. Fatima می‌گوید

  با سلام
  یه دسته گل کوچیک بهم‌ هدیه داده شده بود که وسطش یه شاخه رز سوسنی و بنفش بود خیلی خوشگل بود
  تعبیرش و‌میشه بگین🤍

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل رز بنفش در خواب نشون دهنده رفاه هست و بیان میکنه که زندگی زیبا، لاکچری و دوست داشتنی در انتظار شما است.

 32. فاطمه می‌گوید

  سلام من شب موقع بود عشقم بامن کات کرد، همون شب توخواب دیدم روز مادرهست و برای مادرش تقریبا سه شاخه گل باتزیین دادیم که فقط رنگ یکیش یادمه که سفیدبود میشه تعبیرشو بفرمایید مچکر

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل سفید در خواب نشانه پاکی دل و علاقه شما نسبت به فرد مقابلتان است.

 33. مروارید می‌گوید

  سلام من خواب دیدم ی شاخه گل رز قرمز برام آورد من نگرفتم بعد جلو پام زانو زد یه جعبه درآورد ک داخلش ی حلقه بود بازش ورد آورد طرفم من فقط نگاش میکردم ک از خاب پریدم میشه لطفا تعبیرش بگید برام مهمه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر مجرد هستید به زودی یک رابطه عاشقانه را شروع میکنید و ازدواج خواهید کرد.

 34. پویا می‌گوید

  عالی

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خوشحالیم که تونستیم رضایت شمارو جلب کنیم.

 35. زهرا می‌گوید

  سلام من خواب دیدم توی یک سالن گل رز ابدی با رنگ مخلوط صورتی وسفید داخل شیشه استوانه ای وازدیدنش خیلی خوشحال میشم وبه سمتش میرم تعبیرش چیه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر دیدن گل رز صورتی و سفید نشان دهنده روابط نو و عاشقانه است.

 36. مریم می‌گوید

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم که برای خرید کارت عروسی به یک مغازه رفتیم بعد از خرید کارت دعوت نامزدم تو یکی از قفسه ها یه جعبه گل رز ابی بود که خیلی زیبا بودن به نامزدم گفتم یه شاخه از اون گلا برام خرید لطفا بگید تعبیرش چی میشه ممنون

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر خواب گل رز آبی به این معناست که شخصی را از دست داده اید و از دوری او ناراحت هستید.

 37. فریبا می‌گوید

  سلام. من خواب دیدم برادرم مقدار زیادی غنچه گل باز شده رنگی قرمز و صورتی و یاسی چیده بود و آورد برامون. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   نشانه پاداش و رسیدن خبر های خوب است.

 38. بانو می‌گوید

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم در یک دشت بزرگ مشغول چیدن گل رز هستم. یه دشت پر از گل رز و بوی گل رو قشنگ احساس میکردم. رز به رنگ سفید و قرمز و صورتی بود

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن این رنگ های گل رز در خواب نشانه شروع کردن رابطه جدید عاشقانه است.

 39. شادی می‌گوید

  سلام من خواب یه عالمه گل رز قرمز دیدم که وسطش اون همه رز قرمز یه رز زرد رنگ هم بود دختر هستم رز زرد وسط گل قرمز یعنی چی؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر رز زرد آن است که به زندگی شما حسادت میکنند.

 40. 09053379784 می‌گوید

  سلام من یه دختر مجردی هستم که خواب دیدم از دیواری بالا رفتم ووارد حیاط خانه ای شدم و یه مقدار وسایل بود ولی من فقط یه شاخه گل رز قرمز که روی زمین بود رو دزدیدم و باز از دیوا عبور کردم ورفتم ممنون میشم تعبیرشو بگین

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل رز در خواب به معنای آرامش و خوشبختی است و دیدن گل رز قرمز برای دختران مجرد به معنی آن است که به زودی ازدواج خواهند کرد.

 41. S می‌گوید

  سلام خیلی خوب

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم

 42. صدیقه می‌گوید

  سلام خواب دیدم که یک دانه باقلا که خیلی شیرین بود وفکر میکنم آغشته به عسل بود را خوردم بعد در خانه یک خانمی که بچه کوچک شیر خواری داشت بودم که این خانم رو در بیداری ندیدم ونمیشناسم،بچه اون رو بغل کرده بودم وهمینطور که خودم خوابیده بودم بچه را هم روی خودم در حالی که صورتش روی من بود بادست نوازش میکردم وبا حرکت دست آرام میکردم ومیخ واباندم بچه آرام شد وبه خواب رفت ومن از بودن با آن بچه خیلی لدت میبردم چون بامزه وتپل بود ،بعد همینطور که خوابیده بودم چشمم به یک بوته گل رز قرمزی افتاد که از کنار دیواربیرون آمده بود وخیلی عجیب وزیباتر از گلهای رز دیگر بود،از دیدن گل وبودن بااین بچه حس خوبی داشتم تعبیرش چیست

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر در خواب گل رز قرمز ببینید به معنی وجود عشق شدید در دل شماست.

 43. K می‌گوید

  من خواب دیدم تو یه خونه خیلی قدیمی و متروکه ایم داریم اونجارو تمیز میکنیم چند تا گل رز که میگفتن اونجا تو اب بوده از زمان قدیم اونارو تو خاک کاشتیم چه تعبیری داره؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر در خواب ببینید که در حال کشتن بذر گل رز در گلدان و یا باغچه هستید به این معنی است که شما آرزوهایی در دلتان دارید که برای رسیدن به آن بسیار امیدوار هستید.کاشتن دانه و بذر هر چیزی نماد امید داشتن به آینده ای خوب است .اگر ببینید که دانه را کاشتید و سریعا رشد کرد به این معنی است که شما به یکی از آرزوهای خود رسیده اید .

 44. NAZI می‌گوید

  خواب دیدم یک جا وسط آسمون رفتم و وارد یک باغ خیلی سرسبز شدم و اونجا گل رز صورتی و قرمز و سفید می بارید

 45. ناشناس می‌گوید

  خواب دیدم ۳تا گل رز قرمز در گوشه ایوون خونه مون در اومده.من اون موقع که این خواب رو دیدم یه دختر داشتم در واقعیت ممنون از لطفتون.

 46. نرگس می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که سه تا شاخه گل رز زرد دارم و یکی از اونارو به پدرم میدم گل اول غنچه بود وقتی پدرم گرفتش باز شد یکی از دوتای دیگرم به یه تفر دیگه دادم نمیدونم کی بود مام منتظر باز شدنش بودیم ولی گل من و یه نفر دیگ که فقط میدونم جنس مذکر بود یخ زد بعدشم سیاه شد میخام ببینم تعبیرش چیه خواهش میکنم جوابمو بدید خیلی فکرمو درگیر کرده

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر در خواب ببینید که یک گل پژمرده در دست دارید به این معنی است که رابطه عاشقانه شما دچار مشکل شده است.

   1. لیلا می‌گوید

    من خواب دسته گل رز سرخ با روبان سیاه بلند خریدم ممن‌ون میشم اگه تعبیرش رو بگید

    1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

     سلام و عرض ادب
     اگر در خواب ببینید که در حال خریدن گل هستید به این معنی است که شما به خانه جدیدی اسباب کشی کرده اید و یا بعد از مدت ها صاحب خانه شده اید.ممکن است وسایل خانه خود را عوض کرده اید و یا حتی ممکن است در محل کار خود مقام بهتری به شما داده شده است و افزایش حقوق پیدا کرده اید.

 47. ماهورا می‌گوید

  سلام من دیشب خواب دیدم یکی بهم دوتا شاخه گل رز قرمز هدیه داده یکیش بزرگ تر از اون یکیه و بعد من یکی از اون دو شاخه اونی ک بزرگع رو ب کسی دیگه هدیه دادم تعبیرش چیه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر در خواب، به کسی گل دادید، این خواب مایانگر تشکر و سپاسگذاری شما به شخصی مهم در زندگیتان است.
   شاید شما از هر فرصتی برای نشان دادن محبت و قدردان بودنتان به شخص استفاده میکنید.

   1. نسترن می‌گوید

    خواب دیدم گل رز سفید آبی قرمز گرفتم بدم ب کسی

 48. ساناز می‌گوید

  سلام من سال آخر دبیرستانم و دیشب خواب دیدم با دوستام از مدرسه اومدیم بیرون که برگردیم خونه ! روی زمین پر از گل رز بود و یکی از دوستای دیگم که سوار اتوبوس شده بود تا بره خونه یه دسته گل پرت کرد طرفم و گفت بگیرش!گفت وقتی تو نبودی بهمون گل دادن!

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر در خواب یک دسته گل دریافت کردید، این خواب نمایانگر یک پاداش برای کاری است که انجام داده اید.
   برای خانم های جوان مجرد، می توان این خواب را به فال نیک گرفت، زیرا احتمالا نمایانگر خواستگار باشد.

 49. ناشناس می‌گوید

  عالی بود👌👌👌👌

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست.

  2. Melis می‌گوید

   سلام من خواب دیدم با دوستانم بیرون بودم وقتی داشتیم برمی گشتیم تو یکی از کوچه یه بوته گل رز به شکل هلالی رشد کرده بود خیلی قشنگ بود و دوباره یکم جلو تو یه کوچه دیگه یه بوته گل رز دیگه بود( گل رز قرمز)
   و وقتی من رفتم کنارشون وایسم عکس بگیرم دیدم ک انگار روی سطح بلندی مثل کوه یا پرتگاه وایسادم و کنارش گل رز بود یه لحظه پام سر خورد و لی خودمو کنترل کردم و چیزیم نشد میشه بگین تعبیرش چیه

   1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

    سلام وقت بخیر
    تعبیر بوته گل رز نشان دهنده رفاه و خوشبختی در زندگی است.

 50. ناشناس می‌گوید

  سلام
  من خواب میدیدم که یه دسته گل بزرگ رز سفید با لبه های صورتی با شاخه های بلند و برگای سبز و قشنگ توی دستم بود گلا خیلی قشنگ بودن و نگاشون میکردم میخواستم به یکی بدمشون اما نمیدونستم اون یه نفر کیه
  تعبیرش چیه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر خواب دیدید که به کسی گل هدیه دادید تعبیرش این است که به زودی کسی به شما پیشنهاد ازدواج می دهد

 51. بنده خدا می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که اول یه گل رز قرمز بهم دادن من بو کردم و خیلی بوش خوب بود جوری که هی بو می کردم بعد دوباره یکی دیگه بهم دادن من دوتا رو خیلی دوست داشتم، و هی بو می کردم تروخدا معنیش چی میشه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر خواب دیدن و یا حس کردن عطر و بوی گل رز درخواب نشان دهنده وفاداری و عشق در زندگی است

 52. شبنم می‌گوید

  گل های شما بسیار زیباست

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست

 53. Zeynab می‌گوید

  با سلام . من دقیق خوابم یادم نیست ولی فقط یادم میاد جلوی پام کلی رز قرمز تازه و خوشگل پر شده بود و من داشتم میدیدم و حس بدی نداشتم به اینکه پر پر شده بودن با اینکه مثلأ دوست ندارم گلی بچینم‌ توی‌واقعیت یا پرپر‌ کنم‌ ولی انگار معنی خوبی داشت تو خواب داشتم به این ف میکردم . میشه بفرمایین معنیش چی میشه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر گلبرگ های گل رز در خواب نشانه عشق و شادی اما بسیار کوتاه مدت است. فشار روحی زیادی بر روی شماست که جلوی پیشرفت شما را می گیرد.

 54. شهرزاد می‌گوید

  سلام من خواب دیدم یه عالمه غنچه های گل رز دورو برم را فراگرفته یعنی تمام بدنم را پوشانده تو رو خدا بگین تعبیرش چیه؟ممنون

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   تعبیر دیدن غنچه گل رز در خواب بیانگر کارهای کوچکی است که برای عشقتان انجام می دهید

  2. Zahra می‌گوید

   سلام من خواب دیدم که روی تخت خواب کامل پوشیده از گلب گ های قرمز بود

   1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

    سلام وقت بخیر
    تعبیر تخت پر از گل رز در خواب نشانه این است که شما به فردی علاقه دارید و از اینکه او نیز به شما علاقه دارید بسیار خوشحال هستید و دوست دارید این رابطه ادامه پیدا کند.

 55. Dliw می‌گوید

  سلام خسته نباشین من خواب میدیدم برادرم که ازبیرون اومده بودبه من یک گل صورتی زیبادادومن اون روگذاشتم پیش یک سری گل خیلی زیباک رنگشون قرمزوسفیدبودتعبیرش رومیگین؟؟؟؟ممنونم

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   این خواب نشانه ای مثبت و خوش یمن است. تعبیر خواب گذاشتن گل در گلدان آن است که در حال حاضر زندگی آرامی دارید و قرار نیست مشکلی جدی در آینده برای شما رخ بدهد.

 56. تارا می‌گوید

  بسیار عالی و جالب بود
  ممنون از اینکه این مطالبو در اختیار ما قرار میدین چون من چند وقت پیش یه خواب دیدم که خیلی ذهنمو درگیر کرده بود الان جوابشو پیدا کردم

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم کمکتون کنیم.

 57. El می‌گوید

  عالی

 58. Sima می‌گوید

  پرپر کردن گل رز قرمز بزرگ چ تعبیری داره ؟

  1. محسن قله می‌گوید

   با سلام و عرض ادب
   طبق مقاله VIP Shop:

   تعبیر خواب گلبرگ های گل رز
   تعبیر گلبرگ های گل رز در خواب نشانه عشق و شادی اما بسیار کوتاه مدت است. فشار روحی زیادی بر روی شماست که جلوی پیشرفت شما را می گیرد.

  2. ناشناس می‌گوید

   سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدیم که دسته گلی خشکیده پیدا میکنم و اونو که توی دستم میگیرم تازه و باشکوه رنگارنگ و قشنگ میشه بعد میخام اونو به کس مورد نظرم بدم اما اون نمیفهمه و اون دسته گل میوفته توی آبی که پر از گوله و اون آب اونو تازه تر و قشنگ ترش میکنه همین جور که زیاد تر قشنگ میشه یواش یواش خشک و زشت و سوخته میشه و آب هم با خودش میبره اونو

   1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

    سلام وقت بخیر
    اگر در خواب یک دسته گل دریافت کردید، این خواب نمایانگر یک پاداش برای کاری است که انجام داده اید.

 59. حمیده رضاییان می‌گوید

  سلام،عرض ادب،خواب دیدم که دوستم که قبلا دوس دختر دوس پسرم بوده،برای دوس پسرم گل رز قرمز ناز حدودا شاید چهار شاخه ولی تو دو لیوان آب در دو طرف تختم، گذاشته،و روی دسته کشو گل رز چسبانده و ی نامه نوشته که ( طور کلی ا
  معنی و برداشت من از نامه) عشق بین خودش و دوست پسر فعلی من از ی عشق شهوانی ب ی عشق پاک تبدیل شده در جهت اینکه فقط کمک کاری باشه و نه شهوانی و..یعنی رابطه کاری و پاک و بدون هیچ رابطه فیزیکی
  و بعدش تخت من و دوس پسرم سفید و ناز بود،،،انگاری که تو یکی از اتاقای شرکتمون بود
  وقتی من رسیدم ،،دوستم چونکه الان ارتباطی نداریم ،،ی حالت بی تفاوت بود و من فهمیدم از روی غرض من و اینکه من ناراحت بشم این کار رو انجام داده بود و من حرص میخوردم و همش تو دلم می گفتم دوس پسرم کاش این‌گلا و…نبینه
  بعدش که دوس پسرم نیومد و منم رفتم و دختره هم همون موقع دیگه رفتش…و بیدار شدم
  ترو خدا تعبیرش چیه
  ی جورایی تو خواب فقط من و خواهرم متوجه شدیم

 60. Sahar می‌گوید

  با عرض سلام و ادب در خواب دیدم که تو یه مزون عروس هستم که کلی لباس عروس هس و روی دیوار گلهایی هس ک عروسا روز عروسیشون بدس میگیرن یکی از اونارو ک خیلی بزرگه رو برمیدارم و بوشون میکنم رنگ رزا سفیدو صورتی بود

 61. سمیه آقاخانی می‌گوید

  سلام من خواب دیدم با یکی از دوستانم داریم مسیرهایی رو میریم که تو کودکی خیلی اونجاها بودیم و بازی کردیم همینطور که داریم میرسیم به جایی که یع عالمه گلهای قشنگ و دنگارنگ رشد کردن من کلی ذوق میکنم و وایمیسم تا دوستم ازم عکس بگیره وقتی کارمون تموم میشه که بریم یه دفعه یه گل رز زرد که تیلی قشنگه رو زمین میبینیم که انگار من چیده بودمش و دوستم گفت وای چیکار کردی چرا کندی گل و منم انگار گفتم آخه قشنگ بود دوستم گفت میارش موقع برگشتن برش میداریم منم دست زدم به گلبرگهای گل تا ببینم دوامش چطوری دیدم گل با دوامیه انگار بعد با دوستم به راهمون ادامه دادیم…این خواب طوری بود که با دوستم هرجا میرفتیم انگار دوستم یه روح خدایی داشت و همش دستمو میگرفت و از خطرها ردم میکرد…لطفا تعبیرش رو بگید ممنونم فقط یادم رفت که بگم گل رو از ریشه کنده بودم و یه ریشه قوی و بزرگ داشت

 62. سمیه آقاخانی می‌گوید

  سلام من خواب دیدم با یکی از دوستانم داریم مسیرهایی رو میریم که تو کودکی خیلی اونجاها بودیم و بازی کردیم همینطور که داریم میرسیم به جایی که یع عالمه گلهای قشنگ و دنگارنگ رشد کردن من کلی ذوق میکنم و وایمیسم تا دوستم ازم عکس بگیره وقتی کارمون تموم میشه که بریم یه دفعه یه گل رز زرد که تیلی قشنگه رو زمین میبینیم که انگار من چیده بودمش و دوستم گفت وای چیکار کردی چرا کندی گل و منم انگار گفتم آخه قشنگ بود دوستم گفت میارش موقع برگشتن برش میداریم منم دست زدم به گلبرگهای گل تا ببینم دوامش چطوری دیدم گل با دوامیه انگار بعد با دوستم به راهمون ادامه دادیم…این خواب طوری بود که با دوستم هرجا میرفتیم انگار دوستم یه روح خدایی داشت و همش دستمو میگرفت و از خطرها ردم میکرد…لطفا تعبیرش رو بگید ممنونم

09034644222