لیست تعبیر خواب گل های مختلف + دقیق ترین تعبیر دسته گل

هیچ چیز اتفاقی نیست! از کنار خواب هایی که می‌بینید ساده نگذرید، هر خواب نشانه‌ای برای شما دارد. اگر بارها و بارها گل را در خواب دیده‌اید، وقت آن است که لیست تعبیر خواب گل را مطالعه کنید و نگاه جدیدی به زندگی بیندازید. در این مقاله در خصوص تعبیر انواع گل، تعبیر خواب دسته گل، تعبیر رنگ‌های گل، حالت‌های مختلف دیدن گل در خواب و تعبیر خواب از نظر بزرگان اطلاعاتی را منتشر کردیم. با ما همراه باشید تا سر از اصرار خواب‌ها درآورید.

تعبیرخواب گل های مختلف

1- تعبیر خواب گل رز (قرمز)

اگر در خواب رز‌های زیبا و قرمز رنگی را مشاهده کردید، تعبیر آن می‌شود؛ عشق و دوست داشتن.
تعبیر خواب کاشتن گل رز قرمز؛ به معنی قرار گرفتن عشق و علاقه‌ای در مسیر زندگی شما است؛ همچنین تعبیر خواب چیدن گل رز قرمز یک پیشنهاد ازدواج تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب گل رز (قرمز)
تعبیر خواب گل رز، به معنی عشق و دوست داشتن است.

تعبیر خواب گل رز قرمز امام صادق (ع):

دیدن رز در خواب بر سه وجه است:
۱- زن
۲- منفعت رسیدن از جانب زن
۳- رنج و غم و اندوه

از تعبیر خواب رز قرمز تا تعبیر خواب گرفتن دسته گل رز قرمز به صورت کلی همان معنی عشق و خوشبختی را می‌دهد، اما اگر خواب گل‌ها رز با رنگ‌های دیگری را دیده‌اید به خوبی جدول زیر را مطالعه کنید تا پاسخ پرسش خود را به دست آورید.

انواع گل رزتعبیر خواب گل طبیعی رز
تعبیر خواب گل رز سفید هدیه گرفتنتعبیر خواب رز سفید؛
به معنی پاکی و معصومیت،
عشق ابدی و واقعی
تعبیر خواب گل سرخعشق و علاقه
تعبیر خواب گل رز صورتیشروع یک عشق
تعبیر خواب گل رز زرددریافت یک خبر یا پیشنهاد خوب
تعبیر خواب گل رز آبی غم به علت از دست دادن کسی
تعبیر خواب گل رز بنفشزندگی شاد
ایجاد موقعیتی برای ماجراجویی
تعبیر خواب گل رز سیاه چیست؟شکست در رابطه و ناامیدی

تعبیر خواب گل رز قرمز برای دختر مجرد، به معنی پیشنهاد ازدواج و رسیدن به عشق ابدی است. تعبیر خواب دسته گل رز قرمز هم می‌تواند به این معنی باشد. تعبیر خواب دسته گل سیاه نیز به یک شکست و ناامیدی اشاره دارد.

در این قسمت بخشی از تعبیر خواب گل رز را مطالعه کردید، اما تعبیر آنچه که شما خواب دیده‌اید بستگی به حالت و شرایط مختلفی دارد، به صورتی کلی ما 90 حالت از تعبیر خواب گل رز را گردآوری کردیم برای اطلاع بیشتر مقاله تعبیر خواب انواع گل رز را مطالعه کنید.

تعبیر خواب گل رز (قرمز)
دیدن گل رز در خواب، تعابیر مختلفی دارد.

2- تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر گل نرگس، حالت و شرایط مختلفی دارد که در ادامه چند مورد از آن را نام می‌بریم:
تعبیر خواب گل نرگس برای زن باردار، نشانه فرزندآوری است و البته به فرزند دختر هم اشاره دارد.
• متعبیر خواب گل نرگس برای دختر مجرد، نشانه ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش است.
• تعبیر خواب دسته گل بزرگ نرگس، به معنی برآورده شدن آرزوها و رسیدن به خواسته‌ها است.
تعبیر خواب چیدن گل نرگس، نشانه اتفاقای ناخوشایند است.
گل نرگس به صورت کلی تعبیر خوبی دارد، برای دور شدن بلاها و مشکلات می‌توانید پس از بیدار شدن از خواب صدقه دهید.

تعبیر خواب گل نرگس قرمز همانند بسیاری از گل‌ها تعابیر مختلفی دارد، اما به صورت کلی تعبیر گل نرگس خیر است و به زندگی خوش اشاره دارد. برای مطالعه بیشتر، تعبیر گل نرگس قرمز را مطالعه کنید.

تعبیر خواب گل نرگس
دیدن گل نرگس در خواب، بسیار خیر و نیک است.

3- تعبیر خواب گل مریم

تعبیر دیدن گل مریم در خواب، نشانه عشق و علاقه است. اما گل مریم هم، همانند بسیاری از گل‌ها در حالت‌های مختلف تعابیر مختلفی هم دارد، در ادامه چند نمونه از تعابیر گل مریم را نام می‌بریم:
• اگر شما متاهل باشید و در خواب ببینید که گل مریم را به کسی هدیه می‌دهید، تعبیر خوبی ندارد و به این معنی است که شما نیازهای خود را از همسرتان دریافت نمی‌کنید و از کسی دیگر طلب می‌کنید.
مریم پژمرده، نشانه و تعبیر خوبی ندارد، به معنی غم و از دست دادن کسی است.
به صورت کلی دیدن گل مریم در خواب، نشانه و معانی خوبی دارد.

تعبیر خواب گل مریم
دیدن گل مریم در برخی تعابیر به فرزند اشاره دارد.

4- تعبیر خواب گل محمدی

دیدن گل محمدی در خواب به معنی سایه پدر و مادر بر سر فرزندان است.
اما گل محمدی تعابیر مختلفی در حالت‌های مختلفی دارد که در ادامه نام می‌بریم:
• تعبیر خواب غنچه گل محمدی خشک شده، به معنی بیماری یک زن است.
تعبیر خواب گل محمدی برای زن باردار، به معنی محافظت و مراقبت از فرزند است. به صورت کلی تعبیر خواب گل برای زن باردار نشانه‌ای برای فرزند او است.
به صورت کلی دیدن گل محمدی در خواب معانی و نشانه‌های خوبی دارد.

تعبیر خواب گل محمدی
دیدن گل محمدی به فرزندان و خانواده اشاره دارد.

5- تعبیر خواب گل حسن یوسف

تعبیر خواب حسن یوسف، بسیار متعدد است و با توجه به حالت‌های مختلف تعابیر مختلفی هم دارد:

گل حسن یوسفتعبیر خواب حسن یوسف
حسن یوسف پژمردهشکست عاطفی و شخصی
چیدن حسن یوسف برای دیگراننیاز به قدرانی از دیگران 
تعبیر خواب گل هدیه دادن به دیگراننیاز به محبت دیگران
تعبیر خواب گل هدیه گرفتن حسن یوسفنشانه محبت و احساس خاص
حسن یوسف برای مردانبه معنی ترس از خیانت 

به صورت کلی گیاه حسن یوسف با قدرت و غرور زنانه در ارتباط است، اگر زنی این گیاه را در خواب ببینید، به این معنی است که این زن با کسی اختلاف دارد و قهر است اما در تلاش است تا کدورت‌ها را کنار بگذارد. همچنین؛ تعبیر خواب دیدن گل و گیاه در خانه، به معنی ثبات عاطفی است.

تعبیر خواب گل حسن یوسف
به صورت کلی گل حسن یوسف به مهر و محبت اشاره می‌کند.

6- تعبیر خواب گل آفتابگردان

آفتابگردان، به خوشی و امید اشاره دارد. همچنین حضور این گیاه در خواب به این معنی است در مسیر زندگی به سمت درستی هدایت خواهید شد. اما در برخی از تعابیر آمده است که دیدن گل آفتابگردان در خواب نشانه غم و اندوه فراوان است.
تعبیر تخمه گل آفتابگردان، نشانه رسیدن خبری خوش است که به زودی به دست شما می‌رسد.

تعبیر خواب گل آفتابگردان
دیدن چنین خوابی نشانه صبر و امید است.

7- تعبیر خواب گل لاله

اگر خواب گل لاله را در فصل رویش این گیاه دیدید، نشانه خوبی است و به فرزند اشاره دارد، اما اگر لاله را در خارج از فصل رویش آن دیده‌اید نشانه غم و اندوه است.
اگر زن یا مردی در خواب ببیند که گل لاله را از شاخه بچیند و به همسرش هدیه دهد، به معنی طلاق یا جدایی است.

تعبیر خواب گل لاله
دیدن گل لاله در خواب به آغاز فصل نو و جدید اشاره دارد.

8- تعبیر خواب گل شمعدانی

تعبیر گل شمعدانی برای زنان و دختران، در بسیاری از تعابیر نشانه فرزند و فرزند آوری است.

گل شمعدانی هم مانند بسیاری از گل ها در حالت مختلف تعابیر مختلفی هم دارد که در ادامه به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم:

گل شمعدانیتعبیر گل شمعدانی
هدیه گرفتن شمعدانی از مردهنارحتی و پریشانی از موضوعی
گل شمعدانی در دست پدرافزایش رزق و روزی
تعبیر گل شمعدانی قرمزدنیا آوردن فرزند دختر
تعبیر خواب گل شمعدانی
تعبیر گل شمعدانی در حالت های مختلف متفاوت است.

9- تعبیر خواب گل سنبل

دیدن گل سنبل در خواب، تعابیر و معانی بسیار خوبی دارد، و به صورت کلی دیدن چنین خوابی نشانه افزایش مال و رزق و روزی است.
تعبیر چیدن سنبل در خواب نشانه، جدایی از کسی با ناراحتی و غم فراوان است.
تعبیر سوختن سنبل در خواب، نشانه از دست رفتن مال و اموال است.
دیدن سنبل در خواب به صورت کلی معنی و مفهوم خوب و خیری دارد.

 گل سنبل
تعبیر کلی گل سنبل به رزق و روزی اشاره دارد.

10- تعبیر خواب گل های رنگارنگ چیست؟

دیدن خواب گل های رنگارنگ به معنی صداقت و قدرت در رابطه‌های شخصی است.

گلفروشی VIP
خرید اینترنتی آسان و مطمئن از گلفروشی VIP

11- تعبیر خواب گل خشک

تعبیر گل خشک شده در خواب، از دست دادن چیزی یا مرگ و پیری معنی می‌شود.
تعبیر خواب گل خشک شده دادن به کسی، آرزوی مرگ یا از بین رفتن آن فرد تعبیر می‌شود. تعبیر خواب دسته گل خشک شده، به بیماری اشاره دارد به همین دلیل بهتر است، مراقب خود و اطرافیانتان باشید.

تعبیر خواب گل، جزیره اسرار آمیزی است که پلی به سمت آینده می‌زند.

12- تعبیر خواب گل گلایل

تعبیر دیدن گل گلایل در خواب، به معنی خبر خوش است. به زودی از سمت کسی خبر خوشی به شما می‌رسد.

13- تعبیر خواب گل ارکیده

تعبیر خواب گل ارکیده به معنی موفقیت، شانس و یک موقعیت مالی بسیار خوب و تاثیرگذار است.

13- تعبیر خواب گل عروس (ژیپسوفیلا)

تعبیر خواب گل عروس، بسیار نیک و خیر است. این گل به معنی عشق ابدی و معصومیتی خالصانه است. همچنین خشک شده گل عروس هم بسیار زیبا و تماشایی است.


در ادامه می‌توانید تعبیر انواع گل ها در خواب را مطالعه کنید:

انواع گلتعبیر خواب گل های مختلف
گل نیلوفرزندگی پر اتفاق و ماجرا و پر از آرامش
گل یاسفرزند زیبا و زندگی خوش
گل ختمیختمی در فصل خود؛ نشانه منفعت! 
ختمی خارج از فصل؛ نشانه اندوه
گل سوسنسوسن سفید، نشانه نیکی و خوبی است.
سوسن کبود، نشانه خوبی نیست!
کاشتن سوسن،
نشانه غم از سمت یک زن است.
گل نسرینآسایش + آرامش + فرزندآوری
گل بنفشهفرا رسیدن شادی و خوشبختی
گل شب بوزنی است لاغر اندام و زیبا صورت
که به کمک شما می‌آید.
گل شیشه ایساده شمردن هر اتفاقی

تعبیر خواب بر اساس رنگ‌ گل‌ ها

1- تعبیر خواب گل قرمز

تعبیر دیدن گل قرمز، به معنی عشق و علاقه بسیار زیاد است که تمام زندگی را در بر می‌گیرد.
تعبیر خواب دسته گل قرمز رنگ، به معنی پیشنهاد و یک خبر خوش است.
• تعبیر خواب شاخه گل قرمز، نشانه موفقیت در آینده است.
• تعبیر خواب گل قرمز هدیه گرفتن، به زودی یک پیشنهاد به شما می‌شود خوب روی آن فکر کنید.
تعبیر خواب گل قرمز برای دختر مجرد، به معنی ازدواج و یا پیشنهادی برای ازدواج است.
به صورت کلی رنگ قرمز برای گل‌ها چه در خواب و چه در بیداری نشانه شور و شوق است.

تعبیر خواب گل قرمز
دیدن گل قرمز، نشانه عشق و دوست داشتن است.

2- تعبیر خواب گل سفید

خواب گل سفید، به معنی شادی و پاکی است و همچنین به دور بودن افکار منفی اشاره دارد. تعبیر خواب گل سفید هدیه گرفتن بسیار معانی و تعابیر خوبی دارد.
تعبیر دسته گل سفید، نشانه پیشنهاد ازدواج است.
• تعبیر خواب گل سفید به مرده دادن، معنی و نشانه خوبی ندارد.
• تعبیر خواب دسته گل سفید عروس، برای افراد مجرد نشانه ازدواج و خوشبختی است.
• تعبیر خواب گل سفید خوشبو، نشانه خوسبختی است.
• تعبیر خواب چیدن گل سفید، به ثمر رسیدن عشق
تعبیر خواب گل سفید برای دختر مجرد، به معنی خوشبختی و ازدواج با شخص مورد علاقه است.
گل سفید در خواب نشانه‌ها و تعابیر خوبی دارد و خواب خیری است.

خواب گل سفید
تعبیر گل سفید، به پاکی و معصومیت اشاره دارد.

3- تعبیر خواب گل صورتی

تعبیر گل صورتی، نشانه شروع یک فرایند جدید است.
• تعبیر خواب دسته گل صورتی، به معنی پیشنهاد ازدواج است.
• تعبیر خواب چیدن گل صورتی، وفاداری به پیمان است.
تعبیر خواب گل صورتی و سفید، به صورت کلی نماد و مفهوم خوبی دارد.

در ادامه تعبیر دیدن گل‌های رنگی را می‌توانید مطالعه کنید:

انواع رنگ گلتعبیر خواب
تعبیر خواب گل آبی رنگتعبیر خواب گل آبی؛
به معنی آرامش روانی است.
تعبیر خواب گل طبیعی سبزتعبیر خواب گل سبز،
رسیدن به زندگی ایده آل
تعبیر خواب گل نارنجی رنگامید به زندگی
تعبیر خواب گل بنفش رنگمعنای شور و هیجان
تعبیر خواب گل مشکیشکست عشقی
تعبیر خواب گل مصنوعینشانه دروغ و فریب 
تعبیر خواب گل زردشادی و خوشحالی

همچنین تعبیر خواب دسته گل بنفش، به ارتباطات سالم و وارد شدن به یک ماجراجویی جدید اشاره دارد. تعبیر خواب گل بنفش برای دختر مجرد، به معنی رسیدن خبری خوش و خوشحال کننده است.

 خواب گل صورتی
تعبیر چنین گلی به معنی یک پیشنهاد است.

حالت‌های مختلف تعبیر خواب گل

1- تعبیر خواب دسته گل گرفتن از یک نفر

تعبیرخواب دسته گل، نشانه قدم گذاشتن در مسیر جدید است. بهتر است در این مسیر به خوبی تفکر کنید تا اشتباه نکنید. تعبیر خواب دسته گل هدیه گرفتن یا تعبیر خواب دسته گل هدیه دادن خواب خوب و نیکی است. دیدن دسته گل در خواب تعابیر متفاوتی دارد که در ادامه به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم:

حالت‌های مختلفتعبیر دیدن گل در خواب
تعبیر خواب دسته گل برای دختر مجردآغاز یک زندگی با عشق و علاقه
تعبیر خواب دسته گل عروس برای دختر مجردپیشنهاد خوب برای ازدواج
تعبیر خواب دسته گل از امام صادقفرزندی نیکو و صالح
تعبیر خواب سبد گل طبیعیتصمیم گیری درست
در موقعیت های سخت
تعبیر خواب دسته گل گرفتن از مردهخراب شدن برنامه ریزی‌ها
تعبیر خواب باغ گلاحساسات پاک و زیبا
تعبیر خواب دشت گلموقعیت‌های موفقیت‌آمیز!
تعبیر خواب دسته گل خواستگاریپشنهادی برای ازدواج

به صورت کلی، تعبیر خواب هدیه گرفتن دسته گل؛ خیر و نیک است، اما در تصمیم‌گیری بهتر است به خوبی فکر کنید تا مشکلی برای شما به وجود نیاید. همچنین تعبیر خواب گرفتن دسته گل از معشوق به معنی رسیدن به هدف و خواسته ها تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب گل گرفتن از زن هم به این معنی اشاره دارد و رسیدن به خواسته ها را در معنای خود دارد.

تعبیر خواب دسته گل گرفتن از یک نفر
به صورت کلی دیدن چنین خوابی معنی و نشانه خوبی دارد.

2- تعبیر خواب چیدن و کاشتن گل

• تعبیر خواب کاشتن گل، شروع تحول و تغییر بزرگ در زندگی معنی می‌شود.
• تعبیر خواب چیدن گل، به زودی یک پشنهاد به گوش شما می‌رسد، عجله نکنید و صبور باشید.
تعبیر خواب چیدن گلهای رنگارنگ، به معنی سود کردن از یک کسب و کار است.
• تعبیر خواب گل در گلدان کاشتن، به معنی خبر خوش است که به زودی به دست شما می‌رسد.
تعبیر خواب گل چیدن از باغ، به معنی شکوفا شدن یک عشق جدید و نو
چیدن و کاشتن گل، در تعبیر خواب به خوبی تعبیر می‌شود؛ اگر خواب برای شما تعبیر شد، بهتر است به خوبی تمرکز کنید و بر تصمیمی که می‌گیرید فکر کنید.

تعبیر خواب چیدن و کاشتن گل
چیدن و کاشتن گل، تعابیر مختلفی دارد.

3- تعبیر خواب خریدن گل

تعبیر خواب گل خریدن، به این معنی است که شما به زودی به آن چیزی که در نظر داشتید می‌رسید و آرزوهای شما برآورده می‌شود. تعبیر خواب خرید دسته گل طبیعی، یعنی وارد شدن به مسیر تازه‌ای از زندگی که مدت‌ها است منتظر آن بودید.

تعبیر خواب خریدن گل
تعبیر چنین خوابی رسیدن به خواسته ها و آرزوها است.

4- تعبیر خواب خوردن گل

تعبیر خوردن گل در خواب، به معنی از بین رفتن همه چیز در زندگی است و به نوعی به شکست عشقی و عاطفی هم اشاره دارد.

5- تعبیر خواب گل هدیه دادن

تعبیر هدیه دادن گل، حالت‌های مختلفی دارد، که در جدول زیر می‌توانید انواع آن را مطالعه کنید:

انواع گل هدیه دادنتعبیر خواب
تعبیر گل دادن به معشوقمیزان عشق و علاقه شما به معشوق
تعبیر خواب گل دادن به دیگرانبخشش و بخشندگی در زندگی
تعبیر خواب گل دادن به مردهمعنی و نشانه خوبی ندارد،
برای جلوگیری از پیشامدها می‌توانید صدقه بدهید.
تعبیر خواب گل گرفتن از مردهاز دست دادن تمام خواسته ها و آرزو ها

6- تعبیر خواب بوییدن گل

دیدن چنین خوابی، به خوشی‌ و شادی‌های زندگی اشاره دارد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد.

7- تعبیر خواب گلفروشی

اگر در خواب دیدید که گلفروشی دارید به این معنی است که شما انسان پر تلاش و سخت کوشی هستید و به زودی در زندگی به جایگاهی که لیاقتش را دارید می‌رسید.

تعبیر خواب گلفروشی
تعبیر خواب گل فروشی، به معنی رسیدن به جایگاهی است که انتظارش را دارید.

8- تعبیر در حصار گل ها ماندن

دیدن چنین خوابی همیشه برای عشق و معشوقه شما تعبیر نمی‌شود، گاهی در خصوص خانواده و دوستانتان است. به این صورت تعبیر می‌شود که شما زمان زیادی را درگیر شخصی بودید.

9- تعبیر مرتب کردن گل

دیدن چنین خوابی به آینده روشن اشاره دارد. این گونه تعبیر می‌شود که به زودی اتفاقات خوشی در زندگی شما رقم می‌خورد.

10- قرار داشتن گل بین مو ها

دیدن چنین خوابی به مشکلات اشاره می‌کند. اما این مشکلات دردسر ساز نیستند، تنها با کمی تفکر و چاره اندیشی مشکلات برطرف می‌شوند.

قرار داشتن گل بین مو ها
دیدن چنین خوابی به یک مشکل اشاره دارد.

تعبیر دیدن اجزاء گل در خواب

1- تعبیر خواب گلبرگ

تعبیر دیدن گلبرگ‌ با توجه به حالتی که در خواب گذراندید متفاوت است. در ادامه به انواع تعبیر گلبرگ در خواب اشاره می‌کنیم:
• لمس کردن گلبرگ؛ به معنی اتمام یک بیماری سخت است.
تعبیر خواب گلبرگ قرمز، به این معنی است که شما باید زندگی را به خود و دیگران آسان بگیرید.
• افتادن گلبرگ، به معنی اتمام یک رابطه و از بین رفتن آن است.
• کندن گلبرگ، به این مورد اشاره دارد که باید در رابطه احساسی خودتان را کنترل کنید تا مشکلی به وجود نیاید.
به صورت کلی، تعبیر دیدن گلبرگ درخواب، شما را به احتیاط و صبر تشویق می‌کند و بهتر است قبل از اقدام به هرکاری کمی بیندیشید.

تعبیر خواب گلبرگ
دیدن گلبرگ گل، به لطافت و آسان گرفتن در زندگی اشاره دارد.

2- تعبیر خواب غنچه گل سرخ

دیدن چنین خوابی به معنی رسیدن به معشوق زمینی و سپری کردن روزهای خوب کنار معشوق است.

تعبیر خواب غنچه گل سرخ
تعبیر خواب غنچه گل سرخ به رسیدن به عشق اشاره دارد.

3- تعبیر شاخه گل

دیدن شاخه گل در خواب، به معنی مشکلات جدید است که در مسیر زندگی شما سبز شده است. این مشکلات غیر قابل حل نیستند و با کمی سخت کوشی حل می‌شوند.

تعبیر دیگر اجزاء گل را می‌توانید در جدول زیر مطالعه کنید:

اجزاء گلتعبیر اجزاء گل
خار گلایجاد گره و مشکل در روند زندگی
شکوفه گلفرا رسیدن شادی و موفقیت
بذر گلگذر از مشکلات و سختی ها

تعبیر خواب گل از نظر بزرگان

1- تعبیر گل در خواب امام صادق (ع)

دیدن گل در خواب 6 وجه دارد:

• فرزند
• دوست
• مردي دون همت
• كنيز
• غلام
• نامه

2- تعبیر خواب گل رز حضرت یوسف

دیدن گل در خواب، به معنی امنیت و آرامشی است که نصیب آن فرد می‌شود.

تعبیر خواب گل رز حضرت یوسف
تعبیر خواب گل رز حضرت یوسف

3- تعبیر خواب گل ابن سیرین

گل دیدن در خواب دو وجه است:

• اگر بر روی درخت بود: اگر چنین خوابی را در زمان نامناسب ببینید، مصبیتی از سوی فرزند است.
• اگر گل از درخت جدا و شاخه بریده بود، تعبیر آن غم و اندوه است.
برای دفع بلاها می‌توانید صدقه بدهید، تا این مشکلات از مسیر زندگی خارج شود.

4- تعبیر خواب گل جابر مغربی

دیدن گل در خواب از نظر جابر مغربی، چند تعبیر دارد که در ادامه به 4 مورد اشاره می‌کنیم:
• دریافت نامه
• مردی فرومایه که وفا نمی‌کند.
• فرزند صالح و خرم
• شادی

5- تعبیر گل از نظر لوک اویتنهاو

حالت های مختلفتعبیر دیدن گل در خواب
گل سفیدمشکل
گل زردنتیجه خوبی از کارهای جدید کسب نمی‌شود.
گل چیده شدهسود
رشد کردن گلعشق و خوشحالی
گرفتن گلوفاداری و دوستی
کاشتن گلکسب افتخار
گل پژمردهبیماری
گل نرگسبی وفایی
درست کردن دسته گلرسیدن به هدف
گرفتن دسته گلعشق عزیزی به شما
دسته گلشادی کوتاه
گل لالهبی توجهی

سوالات پر تکرار در خصوص تعبیر خواب گل

تعبیر خواب دسته گل از امام صادق(ع) به چه معنی است؟

تعبیر خواب دسته گل طبیعی از امام صادق (ع) هفت وجه دارد:
فرزند نیک و صالح
دوست خوب
مردی پست و فرومایه و دون همت
کنیز کوچک و جوان
غلام پیر
نامه مهم
در این قسمت به این پرسش که دیدن دسته گل در خواب نشانه چیست پاسخ دادیم و از نظر امام صادق(ع) آن را بررسی کردیم.

تعبیر خواب گل عروس، نماد چیست؟

دیدن چنین خوابی به معنی پیشنهادی خوب و فوق‌العادست که به زودی دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب گل سفید برای دختر مجرد به چه معنی است؟

اگر دختر مجردی در خواب دسته گلی سفید ببیند به معنی دریافت پیشنهاد ازدواج است.

تعبیر خواب گل سرخ امام صادق (ع) به چه معنا است؟

دیدن چنین خوابی 3 تعبیر متفاوت دارد:
زن
منفعت بود از سبب زن
رنج و غم و اندوه بو

تعبیر خواب گل خریدن چیست؟

تعبیر خواب خریدن گل، به معنی جابه جایی و رسیدن به آنچه که انتظارش را دارید است.

تعبیر خواب گل خشک شده چیست؟

تعبیر دیدن گل خشک شده، به بیماری یا مرگ اشاره دارد که بهتر است برای دفع این بلا صدقه دهید و مراقب خود و اطرافیان خود باشید.

تعبیر خواب گل دادن پسر به دختر چیست؟

دیدن چنین خوابی معنی و نشانه خوبی دارد و می تواند به این معنی باشد که شما به مسیر جدید و درستی پا گذاشته‌اید که در این راه برای شما اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

نظر مجله گل و گیاه VIP Shop در خصوص تعبیر خواب گل

زمانی که راهی بستر خواب می‌شوید، روح از بدن انسان جدا می‌شود و سفری کوتاه را آغاز می‌کنید، اتفاقاتی در این سفر رقم می‌خورد که نشانه‌ای برای زندگی واقعی است؛ پس چشم‌ ها را باید شست و جور دیگر باید دید. نگاه خود را به مسائل عوض کنید تا بهتر تصمیم ها را در زندگی بگیرید. در این مقاله در خصوص تعبیر خواب گل صحبت کردیم، اگر نتوانستید خواب مورد نظر خود را از بین لیست تعبیر خواب دسته گل پیدا کنید برای ما بنویسید.

3.49/5 (574)

لطفا به این مقاله امتیاز بدهید

ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =

176 دیدگاه‌
 1. Sahar می‌گوید

  سلام من خواب دیده ام که خودم رفته ام به گلفروشی گل بخرم
  و کراشم می اید آنجا و دسته گلی قرمز می خرد و آن گل را برای فرد دیگری میبرد

 2. ناشناس می‌گوید

  سلام
  من خواب دیدم با همسرم که فوت شده به یک دشت پراز گل زیبا و خوش بو رسیدیم
  من برای دخترم که با ما نبود دوتا شاخه گل چیدم ولی گلی که میچیدم پرپر میشد ناراحت بودم
  همسرم از گلفروشی های همونجا که همون گل رو به مقدار خیلی زیاد جلوشون چیده بودن و میفروختن سه تا شاخه گل خرید دوتا صورتی و یک سفید(لازم به ذکر است من یک فرزند پسر و یک دختر دارم)
  و اون دسته گل رو به من داد

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که باید افکار بد و پریشانی ها را از خودتان دور کنید و به سمت یک شروع دوباره حرکت کنید.

 3. زری می‌گوید

  سلام من تاب دیدم دوستم ک دختره و مجرد بود و مرد یکمم حس میکنم ازم دلخور بود و از دنیا رفت و بخاطر این موضوع عذاب وجدان داشتم اومد خونمون ویه باکس گل رز سفید واسم آورد تعبیرش بگین ممنون میشم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی، به این معنی است که باید استرس‌ها و نگرانی ها را از خودتان دور کنید و با مثبت اندیشی و فکر خوش زندگی را ادامه دهید.

 4. Hanan می‌گوید

  سلام من خواب دیدم گلی که داشتم پژمرده شده بود ولی بعد دوباره روید و چند تا گل دیگه هم اضافه شد

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که بیماری و گرفتاری در مسیر زندگی شما ظاهر می‌شود اما، پس از گذشت مدتی مشکل و گرفتاری برطرف می‌شود.

 5. aylin می‌گوید

  سلام من تو خواب سه تا دسته گل بزرگ دیدم دوتاش طبیعی بود یکیش مصنوعی دوتا گلای طبیعی رو برداشتم وقتی دس زدم بهشون برگاشون جدا میشد میریخت رو زمین

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به معنی پایان یک رابطه یا یک ارتباط است. که البته این پایان می‌تواند در زندگی شما به صلاح شما نیز باشد.

 6. rozina می‌گوید

  سلام وقت بخیر من مجرد هستم خواب دیدم دارم کلی دسته گل درست میکنم و میگم همت اینا دسته گل عروس هستن و ابجیم میاد برداره یکیشو من ازش گرفتم گل ها خیلی بودن رنگ هاشونم سفید و سبز و قرمزو نارنجی و اینا بود بعد من هشمون برداشتم رفتم نشستم یک جایی داخل خونمون یعنی دسته گل های عروسو درست میکردم دیگه بعدشم بیدار شدم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه🌻
   دیدن چنین خوابی به معنی بخشش و بزرگی شما است که سبب کمک به حال افراد زیادی می‌شود.
   البته این خواب نیز می‌تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که به زودی با پیشنهادی مواجه می‌شوید بهتر است به خوبی فکر کنید و درمورد آن مشورت کنید.

 7. فهیمه می‌گوید

  مادرم خواب دیده گل های قرمز و بنفش رو از کنار رودی که خشک شده به یه جای سرسبز انتقال میده، معنیش چیه

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه.
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که به زودی شادی فرا میرسد و روزهای غم و اندوه به سر می‌آید.

 8. S می‌گوید

  سلام خودم خانم هستم همسر من دیشب خواب دیده خونه پدر مادرمن هستیم و از طرف دایی همسرم(که چند روز پیش پسرشون سکته کرد و فوت شد)برای خانه پدرم سبد گل مشکی فرستادن ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما در موقعیت بدی قرار می‌گیرید اما می‌توانید در این موقعیت تصمیم درست و خوبی بگیرید.

   1. \(^^)/\(^-^)/ می‌گوید

    سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم که گلی که خیلی دوستش دارم از وسط شکسته میشه تعبیر این خواب و لطف کنید

    1. زهرا قلعه سری می‌گوید

     سلام روز بخیر
     این خواب به معنی وضتیت و حالت روحی فعلی شما است. و این معنی را به دنبال دارد که ماجراها و اتفاقاتی در زندگی شما در حال وقوع است.

 9. افسانه می‌گوید

  وقت به خیر عمه من خواب مادر فوت شدشون را دیدن که از پشت ماشین پر از سبد گل ، گل های خشک را میکند و به عمه ام میدهد ،عمه من هم شوکه شدن که این همه گل تازه زیبا اونجا بود چرا گل خشک بهم دادن؟
  بهد عمه دیگرم هم سمت مادر دویدن که به من هم گل خشک بده…لطفا راهنمایی می فرمایید تعبیرش چی هست؟

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   گل خشک به از دست دادن چیزی یا بیماری اشاره دارد، اما همیشه پس از هر دشواری آسانی در کنار شما است. و وجود گل خشک در کنار گل های تازه این تفسیر اشاره دارد.

 10. zhina می‌گوید

  سلام وقتتو بخیر من خواب دیدم مردی مجرد که میشناختمش به من دسته گل بنفش داد تا به نامزدم بدم و خیلی با بغض نگاهم میکرد اما خوشحال بود تعبیرش چی میشه ؟ ممنونم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به معنی شروع یک ماجرا خوب و جدید است. که در این مسیر اتفاقات خوب و خوشی رقم می‌خورد.

 11. Hosseini می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که توی گلفروشی هستم و دارم برای گل آرایی روز عقدم گل می خرم. گل های بنفش رنگ شبیه گل داوودی برداشتم، بعد رز مینیاتوری صورتی انتخاب کردم که به پیشنهاد فروشنده گل نارنجی رنگ کاملا شکفته که انگار شکفته شده ی همون رز مینیاتوری بود و گلهای زرد رنگی که اسمش رو نمیدونم. بعد که داشتن راجع به گلهای دیگه توضیح می دادن من انگار توی رویا بودم و با یه آهنگ عاشقانه مراسمم رو تصور می کردم. و بهشون گفتم که قرار بود چند ماه پیش عقد و عروسی رو با هم بگیریم ولی دیگه عقب افتاد حالا عقدمونه.
  ممنون میشم اگر تعبیری داره بهم بگید .

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به این معنی است که شما برای رسیدن به یک مسیر جدید شور و هیجانی بی مثال را تجربه خواهید کرد.
   احتمالا با توچه به خوابی که دیدید این مسیر یک مسیر عاشقانه است که امید به زندگی را در شما افزایش می‌دهد.
   همچنین رسیدن به خواسته و هدف نیز در خواب شما به چشم می‌خورد.

 12. آذر می‌گوید

  داشتم به خوابی که همسرم شب گذشته دیده فک میکردم . گویا خواب دیده بهش زنگ زدن گفتن برا آذر سبد گل فرستادن رفتن دم در دیدن سبد ۲ طبقه گل از جنس طلا فرستادن.

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به معنی رسیدن رزق و روزی برای شما است.
   به همین دلیل بهتر است روند پس انداز کردن را در پیش بگیرید.

 13. لونآ می‌گوید

  سلام خواب دیدم که با دوستانم وارد خانه ای کوچک شدیم و لی زیبا صاحب خانه ها خوش اخلاق بودنند و من یه گلدان پر از گل های ریز و رنگارنگ دیدم تعبیرش چیه

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه
   به این معنی است که در آینده نزدیک موارد بسیاری در زندگی شما روشن می‌شود. و اطاعاتی جدید به زندگی شما وارد می‌شود.

 14. نگین می‌گوید

  سلام من پریشب خواب دیدم دارم یه دسته گل درست میکنم بعد دیشب خواب دیدم رفتم جایی که همه دسته گل دستشونه ولی من دسته گلمو جا گذاشتم با این حال با خودم گفتم چه بهتر دسته گلم برای خودم میمونه، در همین حین دوستمو دیدم که دسته گل سفید و بنفشی دستش بود دسته گل رو بو کردم و خیلی بوی خوبی میداد گفتم از این بو خوشم میاد،تعبیرش رو میگید لطفا؟

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر
   دیدن چنین خوابی به یک خوشی زودگذر و رسیدن به هدف اشاره دارد.

 15. سارا می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم یکی از دوستام یه دسته گل سرخ بهم داد نفهمیدم چه گلیه و گفت که ازطرف یه پسر واسم آورده

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه.
   دیدن چنین خوابی به معنی خبری خوش و یک پیشنهاد است.
   این پیشنهاد می‌تواند برای شما خوب و خیر باشد.

 16. پریسا می‌گوید

  سلام من خواب دیدم از تو کوچمون رد میشم دختر همسایمون که یک زن بالغ هست همه گلاشو آورده تو کوچه من یکی از رو دوست داشتم گفتم اینو میخام وقتی کل گلارو برد داخل گفت بیا تا برات قلمه بزنم من رفتم کلی خندیدیم و اینا اون رفت گوشت سرخ کنه منم گفتم گل میبرم خونه برات ی گل قشنگ میارم تو بکار اومدم خونه دیدم مامانم هم گلامونو برده ی کنار داشت زیرشونو جارو میکرد کم کم داشت گلارو میچید سرجاش که منم کمکش دادم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز بخیر
   دیدن چنین خوابی، به این صورت معنی می‌شود که شما در مسیر جدیدی قدم می‌گذارید و به زودی به خواسته ها و نیت قلبی خود می‌رسید.

 17. طیبه می‌گوید

  سلام مامانم خواب دیده که دختر عموم یه عالمه گل سرخ محمدی روی سرش میریخته و در ادامه هم یه عالمه پارچه های رنگارنگ و براق کوچک ریخته روی سرش و مدام میگفته زن عمو ما رسم داریم . میخواستم ببینم تعبیرش چیه ??

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز بخیر
   این خواب به این معنی است که به زودی در مسیری که قدم گذاشتید، موفقیت کسب می‌کنید و در خوشبختی و خوش اقبالی به روی شما باز می‌شود.

 18. Aynor می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  من تو خواب مردی رو دیدم که یک دسته گل ژیپسوفیلیا سفید رنگ که توش از همون گل رنگ بنفششم بود بعد من سختم بود گل رو تو دستم بگیرم گفتم ی بندی میدی ببیندیم بعد با ی روبان سفید رنگ دسته گلو بستیم بعد من دیدم که
  یک شاخه گل رز سفید کنارم هستش بعدشم همون مرد از بین دسته گلای رز که جلوی داشبور ماشین بود ی مقدار زیادی از اون گلای رز قرمز رو برداشت و اونارم به من داد

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر
   دیدن چنین دسته گلی در خواب نشان دهند ابراز عشق و علاقه به کسی است که شما را دوست دارد، و به عشقی آتشین که هرگز نمی‌میرد نیز اشاره دارد و رنگ بنفشی که در دسته گل قرار دارد به یک زندگی سلطنتی نیز اشاره می‌کند.
   همچنین حضور رز سفید هم به عشقی ابدی و پاک اشاره دارد.

 19. ناشناس می‌گوید

  سلام‌ من خواب دیدم که توی جنگلم و ناگهان با کسی که پیشمه از گل زردی فرار میکنیم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روز و وقتتون بخیر باشه🙋🏻‍♀️🌻
   دیدن چنین چیزی در خواب به این معنی است که شما با شخصبی به اختلاف خوردید و بین شما کدورتی پیش آمده که و شما نگران واکنش او هستید.

 20. ... می‌گوید

  من خواب دیدم که یه گل که پژمرده بود سالم شد کنارشم یه گل جوانه زد
  بعد جوانه کنده شد از خاک

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل پژمده در خواب نشان دهنده یاس، ناامیدی و مشکلات و غمی هست که ممکنه براتون اتفاق بیوفته اما این که اون گل در خواب سالم شد، نشان دهنده اینه که به خیر و خوبی اون اتفاق میگذره.

 21. Sara می‌گوید

  سلام خسته نباشید. ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید
  خواب دیدم با دوست پسرم که یک ساله باهم هستیم توی خیابون که اصلا هیچ درخت و گلی نداشت توی روز روشن قدم میزنیم که یدفعه کنار خیابون دو تا بوته گل از گل سفید و گل بنفش مایل به قرمز اگه اشتباه نکنم دیدم. دو تا گل بنفش چیدم اما دست به گل های سفید نزدم. بلند شدم که برم پیش دوست پسرم اما دیدم ازم دور بود و داشت قدم زنان راهشو ادامه میداد.دویدم سمتش اما نرسیده از خواب بیدار شدم

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب شما به ثمر رسیدن عشق شما و ازدواج با شخص مورد علاقتون هست. همچنین گل بنفش شور و هیجان شما رو در زندگی نشون میده و به طور کلی معانی خیر و خوشی داره.

   1. Sara می‌گوید

    اها، ممنون ولی چرا گل سفید رو نچیدم و بجاش بنفش رو چیدم؟ و وقتی خواستم بهش بدم از خواب بیدار شدم

    1. زهرا قلعه سری می‌گوید

     سلام روز بخیر
     چیدن گل سفید در خواب، به ثمر رسیدن را در پی دارد و همچنین نشانه خوشبختی و خوش حالی در زندگی است.

 22. سمیرا می‌گوید

  با سلام.امروز ظهر بعد از ظهر خواب دیدم یه جایی هستم که نمیدونم کجاست.ولی خیلی شیک بود. روی میز یه گلدون بود که پر از گل های سفید بود. من رفتم کنارشون گفتم چه گلای خوشکل و تازه ای.اصلا درواقعیت همچین گلای سفیدی ندیده بودم .بهد شروع به بوییدن کردم. بلند شدم رفتم توی حیاط. یه استخر بزرگ داشت.من رفتم داخل آب که اب بازی کنم. انقدر آبش زلال و تمیزبود. انگارآینه
  مجردم

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب گل های سفید داخل گلدان، شادی، خوشحالی، پاک بودن و انرژی مثبت بسیار زیاد است. با دیدن این خواب و بوییدن گل های سفید در خواب، به این معنی میرسید که خوشبختی و ازدواج با شخصی که دوستش دارین، در پیش روی شما است و به زودی موفقیت و موقعیت های مختلفی در راه شما قرار میگیره.

 23. طهورا می‌گوید

  سلام
  خواب دیدم به نوزاد دختری که مال خودم نیست شیر میدم. تعبیرش چیه؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دیگران این هست که توی زندگی شما خرمی و برکت وارد میشه و از طرفی شما مسئولیتی رو به عهده گرفتین و یا خواهید گرفت که با تلاش و دقت، به ثمر میرسه

   1. طهورا می‌گوید

    سلام
    نزدیک ظهر خواب دیدم باردار شدم ولی در اتاق عمل منتظر زایمان هستم. درد کمی داشتم. شبیه درد پریود. مرتب دستمال میذاشتم و دستمال های آغشته به خونابه رو داخل سطل میریختم. با خودم فکر کردم من که تازه باردار شدم، پس چرا درد زایمان دارم؟
    همچنان در اتاق منتظر بودم ببرنم برای زایمان، ولی هیچ کدوم از پرستارها توجه ای به من نمیکرد.
    تعبیرش چی میشه؟

    1. زهرا قلعه سری می‌گوید

     سلام روز و وقتتون بخیر باشه🌻🙋🏻‍♀️
     تعبیر دیدن چنین خوابی به این معنی است که به زودی تغییرات مثبت زیادی در زندگی شما اتفاق می‌افتد که تمام این تغییرات به نفع شما و زندگی شما است.
     پس این خواب را به فال نیک بگیرد.

 24. مریم می‌گوید

  خواب دیدم یک آدم ریشی به دیدنم آمد تو جمع بودیم وموقع رفتن دسته گل خشک شده ای بهم داد

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب دسته گل خشک، میتونه این باشه که شما در شرف از دست دادن چیزی هستین اما یک زندگی خوب و نیک با عشق بسیار در انتظار شما هست.

 25. فربد اقبالی می‌گوید

  سلام نعبیر خواب گل و گلدان با هم نشانه چیه؟ من سه شبه که دارم پشت سرهم این خوابمو می‌بینم

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل و گلدان در خواب به این معنی هست که یک نامه به دست شما میرسه یا یک دوستی که به او علاقه دارین، باهاتون صحبت می‌کنه. به طور کلی دیدن گل و گلدان در خواب تعابیر مثبتی داره که شما با توجه به موقعیت فعلیتون میتونین اون رو تعبیر کرده و ازش نتیجه بگیرین.

 26. Aaa می‌گوید

  سلام خسته نباشید…من خواب دیدم یک دست گل صورتی خوشگلیو به خواهر یک شخص غریبه ک مثلا تو خواب روش کراش دارم میدم تا بده بهش…. بعد خواهرش بامن میاد ک درمورد داداشش مثلا باهم حرف بزنیم ولی من قبلش همون دست گل رو میدم ب نیوشا ضیغمی ک در خوابم باردار هستو ی ادم معمولی هست ک خوشحالش کنم…بعد باخواهر اون پسر میریم تو یک باغ خیلی سرسبزو زیبا با گلهای ریزو خوشگل و درخت و سیب زردو …خیلی باغ حس خوبی داشت باخواهرش قدم میزدیمو درمورد اون شخص حرف میزدیم

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن دسته گل صورتی در خواب به معنی پیشنهاد ازدواج هست و این که در یک باغ با درخت سیب قدم زدید نشون دهنده اتفاق های خوب و خوشایندی هست که براتون رقم می‌خوره.

 27. ati می‌گوید

  سلام وقتتون بخیر
  درخواب دیدم به یک خانه ای قبلاً در آنجا زندگی میکردیم بعددو سال رفتیم خانه خالی بود ولی یه گلدان با چند مدل گل صورتی زیبا اونجا بود برامون عجیب بود چرا این گلدون خشک نشده؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   دیدن گل های صورتی در گلدان در خواب به این معنی هست که شما به زودی یک فرایند جدید رو شروع میکنین و خبر های خوش زیادی به دستتون میرسه.

 28. زهرا می‌گوید

  سلام
  من خواب دیدم آزمایش بارداری دادم و تو خونه منتظر بودم همسرم جواب و بگیره از آزمایشگاه داخل خونه که شد سبد پرگلی‌ با جعبه ی شیرینی داد و گفت مبارکه

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن خواب سبد گل طبیعیف نشون دهنده این هست که تو موقعیت های سخت، تصمیمات درستی میگیرین و راه درست رو ادامه میدین.

 29. کوثر می‌گوید

  با سلام من خواب دیدم که عروسی همکارم که آقا هستش و نزدیک عروسیش و دسته گل عروس رو داده بهم که نگهش دارم اما گلای رز سفید و گلایول داشت اما پژمرده شده بودن من سعی کردم مرتبش کنم و جای نگهش دارم که سالم بمون اما بعد همکارم دوباره واسه خودش دوتا شاخه گل بنفش و یه دسته گل عروس رز قرمز گرفت و دادش که نگهش دارم

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   گل رز سفید در خواب به معنی معصومیت، پاکی و پاکدامنی هست که در کنار گل گلایل به معنی خبر خوش ختم میشه. به زودی قراره خبر خوشی به شما برسه که حالتون رو بهتر میکنه.
   گل بنفش هم به شما میگه که موقعیت ماجراجویی و کنجکاوی برای شما به وجود میاد و میتونین به عق ابدی و ازدواج با مهر و محبت برسین.

 30. m می‌گوید

  سلام مادرم خواب دیده من و همسرم و دوتا فرزندم براش گلهای خیلی زیاد و خیلی خوشگل بردیم حالا می خواستم ببینم تعبیر این خواب برای من و همسرم فرزندانم چی هست؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب گل گرفتن از شما برای مادرتون این هست که شما به ایشون عشق، علاقه و وفاداری بسیاری دارین. معمولا تعبیر خواب برای کسی هست که خواب رو دیده و این خواب میتونه نشون دهنده یک راه جدید و اتفاقات خوشایند باشه.

 31. حدیث می‌گوید

  سلام،خواب دیدم که یک نفر یواشکی ی شاخه گل محمدی قرمز خوش بود برام گذاشته وقتی گل دیدم چندتا گلبرگ روسرم ریخت نگاه بالا کردم ببینم کیه خودشو مخفی کرد

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل محمدی در خواب نشون دهنده سایه پدر و مادر هستش و اینکه در کنارتون به خوبی زندگی خواهید کرد.از طرف دیگر دیدن ریختن گلبرگ قرمز نشون دهنده این هست که باید زندگی رو برای خودتون و دیگران آسان بگیرید ولی این امکان وجود داره که یک رابطه از بین بره و تمام بشه.

 32. ایرج می‌گوید

  تعبیر خواب گلدان امام صادق چی میشه؟؟

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   تعبیر خواب گلدان امام صادق چند حالت مختلف دارد:
   این خواب میتونه نشون دهنده یک نامه، یک دوست، یک زن و یا فرزند باشه. در کل دیدن گلدان در خواب، تعابیر مثبتی داره که با توجه به موقعیت خودتون میتونین اون رو تفسیر کنین.

 33. مصی می‌گوید

  سلام خواب دیدم تو سالن باشگاه گلهای مربیمویولشکی بریدم بعد خودش اومد بازبرام ازگلهای دیگش هم برید بهم داد تعبیرش چیه

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن خواب چیدن گل نشان دهنده یک پیشنهاد جدید هست که با صبر، به گوش شما می‌رسه و از طرفی دیدن خواب گرفتن گل نشانه ای از وفاداری و دوستی هست.

 34. آوا می‌گوید

  سلام.تو خواب دیدم تو یه دشت پر از گل بنفشم.وبارون می‌باره و من از شوق زیاد شروع میکنم به دویدن بین گلها وهمش میگم چقد اینجا شبیه بهشته.تعبیرش چیه

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن گل بنفش و دشت اون گل نشون دهنده شور و هیجان و موفقیت های زیاد توی موقعیت های مختلف هست.

 35. زهرا می‌گوید

  سلام خسته نیلشید. خاب دیدم که وارد اتاقم میشم و میبینم با‌گل های مصنوعی زیادی که نارنجی هستند و در واقعیت انها را داریم اتاقم تزیین شده تعبیر خاب چی هست؟ممنون

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   معمولا دیدن خواب گل نارنجی نشونه ای از امید و شور به آینده و زندگی هست و در طرف مقابل اون، دیدن گل مصنوعی در خواب نشون دهنده فریب، نیرنگ و دروغ هست؛ بهتره مراقب باشین چون ترکیب این دو یعنی دیدن خواب گل مصنوعی نارنجی، میتونه نشون دهنده امیدی دروغین و فریب باشه.

 36. N می‌گوید

  سلام وقت بخیر
  تعبیر خواب رز مشکی چیه؟!
  من تو خواب دیدم دست یکی از دوستان صمیمیم رز مشکی هست

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   معمولا خواب رز مشکی نشونه ناامیدی، مشکل و یا یک اتفاق ناخوشایند در روابط هست. برای اینکه به طور دقیق با تعبیر خواب گل رز آشنا بشین، بهتره مقاله اون رو به طور کامل مطالعه کنین.

 37. ایمان می‌گوید

  سلام وقتتون بخیر
  تعبیر خواب گل مصنوعی چی میشه؟ من بیشتر از یک هفته است که دارم این خوابو میبینم!!

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   وقتی توی خواب گل مصنوعی میبینین بهتره مراقب باشین چون گل مصنوعی توی خواب نشونه فریب، دروغ، نیرنگ و جریحه دار شدن احساسات هست.

 38. اکرم می‌گوید

  تعبیر خواب دیدن گل و گیاه در خانه چیه؟ من چند شبه که مدام دارم این خوابو می‌بینم

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن چنین خوابی به به رخ دادن اتفاقات خوب و خوش اشاره دارد.

 39. کریم می‌گوید

  من در خواب دیدم که دسته گلی صورتی به معشوقه خودم دادم و اون دسته گل رو به من پس داد و قبول نکرد

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دسته گل صورتی در خواب نشون دهنده پیشنهاد ازدواج هست و این خواب میتونه این معنی رو داشته باشه که شما به معشوقه خودتون پیشنهاد ازدواج میدین و اون شخص قبول نمیکنه.

 40. سمیه می‌گوید

  سلام من خواب دیدم یه پسر با ماشین افتاد دنبالم بعد پیاده شد یه شاخه گل رز قرمز بهم داده

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   هدیه دادن یا گرفتن گل رز در خواب میتونه نشون دهنده دریافت یک پیشنهاد ازدواج باشه و به این معنی که یک پیشنهاد ازدواج دریافت می‌کنید. همچنین دیدن گل رز در خواب مخصوصا به رنگ قرمز، نشون دهنده خوشبختی، عشق و رضایت در زندگیه.

 41. zahra می‌گوید

  سلام خسته نباشید
  من متاهلم و درخواب دیدم پسر داییم ی گل سیاه بهم داد ک بوی خیلی خوبی داشت و بعضیا سعی داشتن ازمن بگیرن اون گل رو ولی من گلو ب هیچکس ندادم بعد متوجه شدم ک گل کمی کمرنگتر شده و کم پشتر

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل سیاه رنگ در خوابه به نشانه غم و اندوه است که به تدریج غم از بین میرود.

 42. زهرا می‌گوید

  سلام من خواب دیدم عموم میگه تو خواستگاری نداری منم دسته گل خواستگار قبلیمو آوردم گفتم داشتم ولی بهم خورد سر مهریه

  1. آناهیتا باقری می‌گوید

   سلام وقتتون بخیر
   دیدن دسته گل و خواستگاری در خواب نشان دهنده شادی، سلامتی و یا ثروت است. داشتن این دسته گل هم نشان دهنده خوشی و یا اتفاقی خوب برای شما در آینده است.

 43. فاطیما انصاری می‌گوید

  سلام من خواب دیدم یک دسته گل رنگی از آسمان اومد و اومد تو اتاقی که من بودم پرده رفت کنار ودیدم دسته گل داره میاد دویدم گرفتمش و داد میزدمو گریه میکردم که خدا برام دسته گل فرستاده و این هدیه خداست و برای همه بااشک شوق تعریف میکردم ناگهان خودمو در جاده ای، سرسبز و بسیار رویایی و زیبا دیدم مثل وسط مسافرت که تو راه میمونیم استراحت کنیم چند تا دختر غریبه را دیدم و بهشوو گفتم باورتون میشه این دسته گلو خدا بهم داده. اونام تعجب نکردنو گفتن آره خدا فرستاده دیگه ما قبلا هم شنیدیم

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن دسته گل در خواب به این معنی است که شخصی به شدت به شما علاقه دارد و شما به زودی متوجه این موضوع خواهید شد.

 44. گل رز می‌گوید

  سلام من خواب دیدم توی حیاط خونمون یک عالمه گل رز چیده شده هست که مادرم که چندسالیه فوت شده حیاط رو شست و گلهارو یه گوشه جمع کرد همشون خراب شده بودن فقط دوتا غنچه سالم بود اونا رو کنار گذاشت.بقیه رو میخواست بریزه دور.گلها خیلی زیاد بودن اندازه یک وانت پُر.تعبیرش چیه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   به این معنی هست که مشکلات و سختی های شما به زودی به پایان میرسد و خبر های خوش و اتفاقات خوب برایتان در راه است.

 45. مهتاب می‌گوید

  خسته نباشید. من خواب دیدم یکی از اقوام (پسر مجرد) به من دسته گلی نارنجی رنگ و شاداب هدیه داد. به هیچ عنوان یادم نیست گل ها چی‌بودن. گل ها از یک نوع بودن ولی وسطشون یه عدد شاخه گل رزم بود که کامل باز نشده بود. بزرگ بود. ولی هنوز غنچه بود. همه ی گل ها، حتی گل رز، به طور کامل رنگشون نارنجی بود. و زیبا.. و حس خاصی داشت. هم اون موقع دادن دسته گل به من. هم من موقع گرفتن دسته گل. انگار یه حس خجالت و دوست داشتن بود!

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   شما یک زندگی عاشقانه و زیبا با کسی که دوسش دارین خواهید داشت.

 46. راحله می‌گوید

  سلام من خواب کیک دیدم دیدم تو یک کلاسم و دارم تکه های کیک دوستانم که خودشون درست کردند رو میخورم یادمه از خوردنشون لذت میبردم و تعریف میکردم

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   کیک خوردن در خواب نشانه رضایت و لذت بردن از زندگی خود در حال حاضر است.

 47. بهار می‌گوید

  سلام.من خواب دیدم پسری که به من علاقه دارد(من هم به او علاقه دارم)به من یه باکس گل هدیه داد.البته الان یکم باهم سرد شدیم.تعبیرش چیه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   به معنی این است که طرف مقابلاتان به شدت به شما علاقه دارد و از بودن با شما خوشحال است.

   1. طهورا می‌گوید

    سلام
    خواهرم خواب دیده تو اتاق خونمون من غنچه های رنگارنگ گل رو به همراه همسرم روی ملافه های سفید میچینیم. گل ها همه غنچه بودن و رنگارنگ. بعضی از گل ها روی یکی از گلبرگ هاشون یک نگین که برق میزد، بوده. من و همسرم رنگهای غنچه رو جدا میکردیم و روی ملافه های سفید میچیدیم. تعبیر این خواب چیه؟

    1. آناهیتا باقری می‌گوید

     سلام وقتتون بخیر
     دیدن غنچه های رنگی داخل خواب این معنی رو داره که شما رابطه ای صادقانه و قوی دارید و در کنار معشوق خودتون، روز های خوب و زیبایی رو در کنار یکدیگر تجربه میکنین

     1. طهورا می‌گوید

      ممنون از شما

     2. طهورا می‌گوید

      سلام
      خواب دیدم باردار شدم. منزل پدرم بودم ولی به یکباره یک تکه از سقف پذیرایی فرو ریخت و حفره بزرگی در سقف ایجاد شد.

     3. زهرا قلعه سری می‌گوید

      سلام روز و وقتتون بخیر باشه🌻🙋🏻‍♀️
      باردار بودن در خواب به خوبی تعبیر می‌شود و به معنی مال و ثروت بسیار است.
      اما فرو رختن سقف خانه پدری، به این معنی است که بهتر است کمی احتیاط کنید و بلند پروازی را کنار بگذارید تا آسیبی به شما وارد نشود.

 48. Tina می‌گوید

  سلام . خواب دیدم کنار همسرم که الان باهم به مشکل خوردیم ایستادم سرم رو بلند کردم دیدم از آسمون داره دسته های گل به نظرم گل نرگس بود میبارید خیلی خوشحال بودم . تعبیرش و میفرمایید؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل نرگس در خواب بسیار خوب است و نشانه دوست داشتن و علاقه است. تعبیر این خواب به این معناست که رابطه شما و همسرتان مانند قبل خوب میشود.

 49. نگین می‌گوید

  سلام. وقت بخیر

  تعبیر خواب گم شدن‌ گُل پارچه‌ای ِ صندل( کفش ) چیست؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن پارچه در خواب نشانگر غم و اندوه است.

 50. یوسف می‌گوید

  سلام من یوسف هستم در خواب دیدم مردم من و دارند میبرنددفن کنند آدم زیاد است یه دختر است که گل می فروشد همون جا بلند شدم رفتمهیچ کس نمی خرد من رفتم دسته گلی را که می فروخت خریدم تعبیرش چی هست

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   نشانه عمر طولانیه شماست.

 51. Reyhaneh می‌گوید

  سلام من چند بارخواب دیدم لای موهای جلوی سرم گلبرگ های سفید رشد کرده تعبیرش چیه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل سفید در خواب نشانه دل پاکی شما و خالص دوس داشتن اطرافیان شما است و جای نگرانی نیست.

 52. فاطمه می‌گوید

  سلام من خواب دیدم دست گلی از رز های سرخ برای یکی از کسانی ک مرا ددوسدارد فرستاده ام ان فرد نیز هم یک شاخه گل رز سرخ در دسته گل برای من فرستاد ولی من انرا در اشغالی انداختم و بعد پشیمان شدم و رفتم رفتم اورا اوردم گلبرگ هاش کلا ریخت و من توی خواب ناراحت و عصبانی شدم

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   هدیه گرفتن گل به معنی شنیدن خبر های خوب از سمت عزیزانتان میباشد. اما پر پر شدن گل به معنی خوشحالی زود گذر میباشد.

 53. Nasren می‌گوید

  سلام من خواب دیدم ک نسشتم و مدیر مدرسه داداش دوستم هی دسته گل میاره و اسمشونو از من میپرسه و میره و من اسم تمام اون گلای دسته گل ها رو ب بد بودم الا گل آخری ک اتفاقا دسته گل مورد علاقم بود خیلی زیبا بود و گولای مورد علاقم در‌ش بود اما نتونستم حدس بزنم اسمش چیه و بیدار ‌‌د بقیش نفهمیدم چی شد

  1. زهرا قلعه سری می‌گوید

   سلام روزتون بخیر باشه
   دیدن این خواب به بروز اتقاقات خوب و خوش ذر زندگی شما اشاره دارد.

 54. گل رز می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که از پله هایی پایین رفتم بارون در حال باریدن بود به استخر بزرگی رسیدم که یه دسته بزرگ از گل رز توی آب بود که وسطش گل رز سفید بود همینطور بارون میبارید دسته گل رزی که دیدم واقعا زیبا بود به صورت ایستاده و ثابت توی آب بود اما من زیاد از دیدنش خوشحال نشدم بعد کنار استخر راه میرفتم که بازم گل های زیادی دیدم اما نتونستم تشخیص بدم چه گلی ان یا چه رنگی ان بعد دوباره یه دسته گل رز صورتی دیدم که دورش ربان صورتی بود و تهش یه نگین بزرگ بود بعد آرزو کردم که مال من باشه اما روش نوشته بود گل برای عیادت مریض بعد دیدم که شوهرم اومد خوشحال بود همون دسته گل و برام آورده بود داد بهم منم گرفتم خوشحال بودیم من دسته گل و دادم بهش اما اون پرتش کرد و حس کردم یه مرد غریبه گرفتش که نه صورتش رو دیدم ونه میشناختمش بعد بازم من و شوهرم خوشحال بودیم بهش گفتم چرا گرفتی میخوای بعدا بهم بدی انگار گفت آره که دستم و گرفت و باهم رفتیم از همون پله که پایین اومده بودیم که سنگی بود و باریک دست تو دست بالا رفتیم و رسیدیم به یه محوطه بزگ خواهش میکنم معنیش رو بهم بگید من نمیدونم این خواب یعنی چی؟؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر مشکلی دارید بلا و مشکل از شما دور خواهد شد.

 55. محیا می‌گوید

  سلام من خواب دیدم گل رز میخرم و ب ی اقایی ک میشناسم هدیه میدم و اونم خوشش نمیاد و بزور میگیره میخاستم بدونم تعبیرش چیه

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر در خواب، به کسی گل دادید، این خواب مایانگر تشکر و سپاسگذاری شما به شخصی مهم در زندگیتان است.

 56. نرجس می‌گوید

  با درود فراوان بنظرم خیلی جامع بود موفق باشید .

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم نظر شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست.

 57. فاطیما می‌گوید

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم همسایه ما بچه هاش اومدن خونشون و واقعیت هم اومدن و یهویی همه لباس مشکی پوشیدن که برن مراسم فاتحه و اومدن بچه هاشون رو به ما سپردن که برن مراسم و یهویی مادرشون وارد خونه شد و یه دسته گل گلایول که برای مراسم فاتحه بود و روی میز ما بود چندتا گل ازش جدا کرد و بعد دسته گل رو با خودشون بردن میشه تعبیر کنید

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   نمایانگر احساس شادمانی میباشد که نشات گرفته از حذف افکار منفی است.

 58. s می‌گوید

  سلام خسته نباشید خواب دیدم در عروسی خودم هستم و عروس را نمیشناختم‌ و‌آمد دسته گلی بهم داد
  تعبیرش چی میشود؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   اگر در خواب یک دسته گل دریافت کردید، این خواب نمایانگر یک پاداش برای کاری است که انجام داده اید.

 59. ناشناس می‌گوید

  خوب و جامع است.

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست.

 60. منا سعادت می‌گوید

  سلام.کسی از دوستان خواب شوهرم که فوت کرده رادید که دسته گلی پژمرده دردست دارد.لطف کنید تعبیرش رابگویید.ممنون

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   خواب گل پژمرده. به معنای یاس و ناامیدی در آینده ای نزدیک است.

  2. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   خواب گل پژمرده. به معنای یاس و ناامیدی در آینده ای نزدیک است.

 61. مرتضوی می‌گوید

  در مورد اینکه کسی خواب ببینه پدرش که فوت وسبد گل بزرگی به خانه مسی می آورد تعبیری گفته نشده

  1. فاطمه می‌گوید

   سلام
   خواب دیدم حرم امام رضاهستم و زیارت کردم از یکی از صحن هاش هنکام خروج که در حال تعمیر بود یکسری چیز پیدا کردم و‌بدون اجازه برداشتم که یک دسته گل شقایق زیبا و یک پاکت که داخلش عروسک بود که وقتی داشتم بعدا به خواهرم تو خواب نشون میدادم مو نداشت اما خطوط سفیدرنکی روی پیشانی عروسک بود و با یک بلوز که به چوب لباسی اویزان بود و مدام طرح های این بلوز تغییر میکرد و زیبا بود
   من اینهارو از حرم امام رضا برای خودم برداشتم یکی از دوستام رسید اونم یک دسته گل شقایق پیدا کرد و برداشت و اما واسه دوست دیگه ام نبود گفتیم الان اگر واسه این پیدا نکنیم نا احت میشه ۱دسته گل که با مال ما فرق میکرد بنظرمیریسید از خانواده رز باشه پیداکردیم و‌به اون دادیم
   هرسه دسته گل ها تازه و زیبا بودند

 62. امین محسنی می‌گوید

  عالی بود

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   خواهش میکنم انجام وظیفه کردیم
   خوشحالیم که تونستیم نظره شمارو جلب کنیم باعث افتخار ماست

 63. رویا می‌گوید

  سلام دیدن گل رز سفید که روی شاخه شاداب است ولی وقتی به اون آب دادم پژمرده شد البته در کنارم پدر بزرگ ومادر بزرگ که از دنیا رفته بودندهم بودند

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   دیدن گل رز پژمرده در خواب نماد شکست در رابطه عشقی و بیماری خواهد بود

 64. رویا می‌گوید

  سلام دیدن گل رز سفید که روی شاخه شاداب است ولی وقتی به اون آب دادم پژمرده شد البته در کنارم پدر بزرگ ومادر بزرگ که از دنیا رفته بودندهم بودند

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام وقت بخیر
   شادی زودگذر و غم و اندوه است.

 65. الناز می‌گوید

  سلام
  تعبیره خواب رز سیاه چیه؟

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   لطفا به مقاله ی زیر مراجعه کنید تمام توضیحات داده شده
   تعبیر خواب انواع گل رز

 66. asabiyanhoosin95h.com@gmail.com می‌گوید

  عالی بود

  1. محسن قله می‌گوید

   ممنون از لطف تون

 67. عالمه می‌گوید

  چند سال قبل در خواب دیدم که پسری که دوستش داشتم در کنار ضریح امام رضا یک شاخه گل سرخ به من هدیه داد حالا بعد اون چند سال دنبال تعبیرش هستم تورو خدا تعبیرش برام بفرست ستید

 68. عالمه می‌گوید

  چند سال قبل در خواب دیدم که پسری که دوستش داشتم در کنار ضریح امام رضا یک شاخه گل سرخ به من هدیه داد حالا بعد اون چند سال دنبال تعبیرش هستم تورو خدا تعبیرش برام بفرست ستید

 69. عالمه می‌گوید

  چند سال قبل در خواب دیدم که پسری که دوستش داشتم در کنار ضریح امام رضا یک شاخه گل سرخ به من هدیه داد حالا بعد اون چند سال دنبال تعبیرش هستم تورو خدا تعبیرش برام بفرست ستید

  1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

   سلام و عرض ادب
   برای خانم های جوان مجرد، می توان این خواب را به فال نیک گرفت، زیرا احتمالا نمایانگر خواستگار باشد.

   1. مهسا می‌گوید

    سلام خواب دیدم دو تا گل صورتی ک برای یک فردیه رو دارم میبینم و حتی لمس کردم یکی از گلبرگ هاشو گلشم نمیدونم چی بود

    1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

     سلام و عرض ادب
     دیدن گل صورتی تازه و جوان نشان دهنده زندگی شاد است.

 70. یاسمین می‌گوید

  خاب دیدم ک مادرم با برادرم ب دیدنم اومدن ولی هر کدومش برام یه دسته گل اوردن

 71. سمیرا اصغری می‌گوید

  در خواب دیدم از آسمان هزاران گل به سمت من آمدن و سه تا از گل ها برای من سر خم کردن و سلام دادند

 72. سمیرا اصغری می‌گوید

  در خواب دیدم از آسمان هزاران گل به سمت من آمدن و سه تا از گل ها برای رخم کردند و لام دادند

  1. مصی می‌گوید

   خاب دیدم ک از طرف همسرم ک مشکلاتی دارم باش لباس عروس و یه دسته گل سفید با روبان مشکی برام رسیده

   1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

    سلام و عرض ادب
    تعبیر خواب شما نشانه غم و اندوه است

  2. مصی می‌گوید

   خاب دیدم ک از طرف همسرم ک مشکلاتی دارم باش لباس عروس و یه دسته گل سفید با روبان مشکی برام رسیده

   1. Mohammad Ilanlo می‌گوید

    سلام وقت بخیر
    دیدن گل های سفید در خواب معمولا نشانه پاکی دل شماست.ممکن است شما خالصانه کسی را دوست دارید. اما روبان مشکی نشونه ی خوبی نیست

 73. غزال می‌گوید

  سلام من خواب دیدم که یه شخصی که اون شخصم من نمیشناسم به من یه دسته گل بزرگ قرمزهدیه داد
  واون شخص درخواب دوست دایی من بود

 74. دیانا می‌گوید

  سلام اگه تو خواب دسته گلی که عروس پرت میکنه رو بگیری تعبیرش چی میشه

 75. P.m.t می‌گوید

  تعبیر خواب دسته گل باترکیب گل های ریز به رنگ سفید و بنفش و گل رز سفید و گل مریم

 76. نیلی می‌گوید

  خواب دیدم با یک مرد مشهور که خیلی معروفه سوار ماشینش شدم و به گل فروشی رفتم

 77. نیلی می‌گوید

  خواب دیدم با یک مرد مشهور که خیلی معروفه سوار ماشینش شدم و به گل فروشی رفتم

 78. Sh.s می‌گوید

  سلام خسته نباشید .دیشب خواب دیدم خواهرم رفته بیرون و بهش دسته گل رنگی هدیه دادن توخواب چند دسته دسته گل آورده بود خونه وهمه دسته گل هارو از به پنجره اتاق چسپونده بود دسته گل ها هم طبیعی بودن گل های قرمز آبی و رنگهای مختلف بودن و رو همه گل ها آب پاشیده بودن که وقتی چسپونده بود آب ازشون میچکید .لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم

 79. شيرازي می‌گوید

  سلام ممنون از پاسخ دهيتون
  خواب ديدم پسري كه دو سال با هم بوديم و الان چند هفته اي هست كات كرديم
  با دسته گل و شيريني و خيلي خوشحال همراه مادرش پيشم امدن خوشحال بود اما نگام نميكرد

 80. فاطمه می‌گوید

  خواب دیدم عروسی تموم شده ومن دارم دورو بر محیط جشن که همه رفتند دسته گلهای اویز شده به تور رو برای خودم جمع میکنم.خیلی زیبا بودند مدلهای قشنگی بود ویکی از دختر بچه های که مشغول جمع اوری بودند یکی از اون گلهایی دسته شده رو بهم دادند.
  خیلی زیبا بود.
  ساعت خوابم ساعت ۱۴ بوده

 81. سولماز می‌گوید

  سلام خواب دیدم که پسری از فامیلمان با کت و شلوار یه گل تاج خروس برنگ نارنجی از آن دور برایم میآورد تعبیرش چه میباشد؟؟

 82. سولماز می‌گوید

  سلام خواب دیدم که پسری از فامیلمان با کت و شلوار یه گل تاج خروس برنگ نارنجی از آن دور برایم میآورد تعبیرش چه میباشد؟؟

 83. پریناز می‌گوید

  خواب دیدم یک گل بابونەی بزرگ را خوردم!کاملا طبیعی مثل اینکە داشتم یک غذای عادی میخوردم!

 84. سولماز می‌گوید

  سلام من ساعت هفت ونیم خواب دیدم یجایی هستم مثل یک پاساژ که وسطش ریل در حال حرکته بعد چند سبد که همه سفید بودن اروی ریل به سمت من میان و همسرم تولدمو تبریک می گه ولی من گل هارو به یهجایی روباز که مسول داره برای رسیدگی می برم و همسرم داخل یکی از سبدهارو نگاه می کنه و می گه شاخه گل اصلی نیست توش

 85. دختر ایرونی می‌گوید

  سلام من ساعت 8 صبح امروز خواب دیدم با یه پسر جوان دارم تو خیابون قدم میزنم حس خوبی هم بهش داشتم یهویی یه دسته گل از رزهای قرمز و سفید و آبی از پشت سرش درآورد و به حالت سوپرایز بهم تقدیم کرد، خیلی خوشحال شدم. علاقه م بهش بیشتر شد. بعدش کم کم که داشتیم به راهمون ادامه می‌دادیم احساس کردم علاقه م داره بهش کم میشه…. بعدش دیگه یادم نیست که کجا رفت و چه جوری ازهم جداشدیم… بعدش دیدم یه جایی شبیه هتل هستم دارم میرم تو تراس دیدم دوستامم اونجا وایسادن باهم حرف میزنن توجهی بهشون نکردم و نگاهم افتاد به باغچه ی پر از گل تو حیاطی عالمه گل های نارنجی خوشگل داشت، یه نفس عمیق کشیدم و هوای خوب و حس میکردم واقعا. خیلی خوشحال بودم، بعد رفتم به سمت اتاقم تو هتل و بیدار شدم …. آیا این خوابم تعبیری داره اصلا؟

  1. Sh.s می‌گوید

   سلام خسته نباشید .دیشب خواب دیدم خواهرم رفته بیرون و بهش دسته گل رنگی هدیه دادن توخواب چند دسته دسته گل آورده بود خونه وهمه دسته گل هارو از به پنجره اتاق چسپونده بود دسته گل ها هم طبیعی بودن گل های قرمز آبی و رنگهای مختلف بودن و رو همه گل ها آب پاشیده بودن که وقتی چسپونده بود آب ازشون میچکید .لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم

 86. فلورا می‌گوید

  تعبیر خواب گل های مصنوعی داخل گلدان چیست بسیار شاداب وتمیز و قشنگ بودند به رنگ صورتی به مقدار زیاد که برای من آورده بودند و من انهارا با خود به خانه می بردم ولی مصنوعی بودند ممنون

  1. F.sh می‌گوید

   سلام.دیشب خواب دیدن رفتم داخل ی گل فروشی و دارم گل سفارش میدم اما یادم نیست.برای چ شخصی و ب چ علتی..و گل صورتی رنگ ک نمیدونم چی بود مدلش انتخاب کردم .این گل تک گل نبود انگار بوته ای بود مثل گل سنبل ..و داشتم با صاحب آن صحبت میکردم ک ی،شاخه باشه.و از این برگ های سبز رنگ دورش باشه ک داخل گل فروشی هست و داشتم دیگه میرفتم بیرون.انگار سفار ش دادم ک بعد بیام بگیرم.ک گفتن اگه گل های ریز کوچک دورش باشه قشنگتر میشه.و داشتم انتخاب میکردم ک اون مدلهایی ک داشت مصنوعی مانند بودن یا گل خوش شده.ک دیگه بیدار شدم

   1. بهنام می‌گوید

    دقیقا همین خوابو منم دیدم.. لطفا جوابشو بهم بگید 09217962935

 87. محبوبه می‌گوید

  در خواب دیدم خواهرم دست گل بزرگی خریده بود ب خانه آوردگل های رنگی رنگی داشتمه باهم مرتبشان کردیم

  1. شهرزاد می‌گوید

   ,, خواب دیدم یه مرد جوان بسیار خوش لباس و خوش بر رو رو از یه ماشبن گرون قیمت پیاده شد ویه دسته گل از روزهای رنگی زردو قرمز و سفید بهم هدیه داد و سوار ماشینش شد و رفت

  2. غزال می‌گوید

   سلام من خواب دیدم که یه شخصی که اون شخصم من نمیشناسم به من یه دسته گل بزرگ قرمزهدیه داد
   واون شخص درخواب دوست دایی من بود

09034644222